Tryb dwóch kamer

Naciśnięcie kwadratowego przycisku przełącza monitor w tryb podzielonego ekranu, który przedstawia jednocześnie obraz z dwóch kamer. W trybie podzielonego ekranu strzałka w lewo powoduje przełączanie obrazu z kamery po lewej stronie, a strzałka w prawo powoduje przełączanie obrazu z kamery po prawej stronie. Pozwala to na wybieranie dwóch kanałów do oglądania bez potrzeby przechodzenia do menu ustawień. Tryb podzielonego ekranu nie obsługuje funkcji wyświetlania w pętli.