Środki ostrożności / Ważne informacje

Zawsze używaj odpowiednie zasilacza dla każdego produktu. Produkty ulegną zniszczeniu jeśli będą zasilane nieodpowiednim napięciem!

Przeczytaj instrukcję obsługi w całości przed rozpoczęciem instalacji wybranego rozwiązania trailerCam.

Nie używaj produktów w następujących miejscach:

Nie używaj produktów w szpitalach, ponieważ mogą zakłócać działanie wrażliwych urządzeń.
Nie używaj produktów na pokładzie samolotu, ponieważ mogą zakłócać działanie wrażliwych urządzeń.
Nie używaj produktów w sposób, który może naruszyć prawość innych.

  • Zawsze stosuj się do przepisów i aktów prawnych obowiązujących w danym kraju.
  • Nie zostawiaj plastikowych opakowań w pobliżu dzieci żeby uniknąć ryzyka uduszenia.
  • Nie podnoś kamery lub monitora LCD za antenę.
  • Jeśli używasz kilku kamer na tym samym terenie, ustaw kamery w sposób, który umożliwi wysłanie sygnału do odbiornika pod różnymi kątami.

LUDA Elektronik AB nie odpowiada za żadne szkody, które mogą wystąpić w wyniku nadużycia lub niewłaściwego używania produktów. Zawsze stosuj się do wskazówek zawartych w tej Instrukcji Obsługi.

Nie używaj podczas obsługi pojazdu!