Skjermfunksjonene og -deler

For meny på/av, klikk ”MENY”

Trinn opp/ned i menyen, klikk på pil opp/pil ned

Aktiver distansereferanselinjene mens du rygger ved å klikke på symbolet under pil ned

Skru på, trykk og hold nede knappen nederst på venstre side

Skift kanal ved å trykke på PARE/KL

Par kameraet ved å trykke og holde inne PARE/KL, se kapittelet Bruke ekstra kameraer

Meny

  • Contrast (Kontrast)
  • Brightness (Lysstyrke)
  • Saturation (Metning)
  • Language (Språk)
  • Reset (Nullstill)
    • Yes/No (Ja/Nei)