Skærmens funktioner og dele

Menu til/fra – klik på ”MENU”

Trinvist op/ned i menu – klik på pil op/pil ned

Aktivér afstandens referencelinjer, når du bakker ved at klikke på symbolet under pil ned

Tænd strømmen, tryk på knappen, og hold den nede i nederste venstre side

Skift kanal ved at klikke på SAMMENKÆD/KANAL

Foretag sammenkædning med kameraet ved at trykke på SAMMENKÆD/KANAL og holde den nede, se kapitlet Anvendelse af ekstra kameraer

Menu

  • Contrast (Kontrast)
  • Brightness (Lysstyrke)
  • Saturation (Farvemætning)
  • Language (Sprog)
  • Reset (Nulstil)
    • Yes/No (Ja/Nej)