Przełączanie kanałów

Naciskanie dowolnego z przycisków strzałek powoduje przełączanie monitora na wszystkie kanały po kolei. Po kanale 4 wyświetlany jest tryb skanowania, w którym to monitor przełącza się w pętli na wszystkie kanały wybrane do wyświetlania w pętli.