Problemløsing

Hensikten med dette kapitlet er å systematisk gå gjennom alle mulige feil som kan ha inntruffet i løpet av installasjonen. Følg fremstillingen nedenfor for å finne problemet med din installasjon.

Skjermen blir ansett for å fungere hvis På/Av-knappen lyser, og menyvalgene vises.

Problem Mulig feil Løsning
Ikke noe bilde i det hele tatt (svart) Skjermen er ikke skrudd på. Skru på skjermen med På/Av-knappen (strøm).
Skjermen er ikke koblet til strømforsyningen. Start bilen for å forsikre deg om at sigarettenneruttaket leverer strøm.
Forsikre deg om at sigarettadapteren er skjøvet helt inn i uttaket (den røde LED-lampen på sigarettadapteren lyser).
Sørg for at den andre enden av sigarettadapteren er koblet til skjermen.
Sørg for at sigarettadapterknappen er trykket inn.
Ikke noe bilde (intet signal) Ingen antenne på kameraet. Sørg for at den svarte antennen er montert på baksiden av kameraet og at den er godt festet.
Feil kanal er valgt. Velg kanal på skjermen.
Kameraet får strøm (IRLED-ene lyser i mørket), men du mottar fortsatt ikke noe signal. Sørg for at antennen er skikkelig festet til baksiden av kameraet, og par kameraet og skjermen.
Kameraet mottar ikke strøm (IR-LED-ene lyser ikke i mørket). Start bilen og skru på strømmen til traileren.
Strømkilden kan ikke levere nok strøm. Sørg for at skjøtene er ordentlig satt sammen. Kontroller videre at strømkabelen ikke er brukket eller klemt.
Signalet er ikke godt nok. Vinkle kameraets antenne på en annen måte eller plasser kameraet på en annen måte.
Svart-hvitt-bilde Bleke farger eller svart-hvitt-bilde. I mørke omgivelser skrus IR-LED-ene automatisk på og dette fører til bleke farger. I helt mørke omgivelser blir bildet svart-hvitt.