Planlegge plasseringen av kameraet & skjermen

Illustrasjonen ovenfor er et eksempel på hvordan du kan montere kameraet og skjermen. På grunn av lengden på kameraets strømkabel, bør kameraet plasseres maks 3 meter unna en egnet strømkilde. Strømkilden er ofte trailerens lyskilde. Skjermens strømledning er 3 m lang.

I uhindret synslinje er rekkevidden mellom kameraet og skjermen inntil 150 m. Imidlertid er alle kjøretøy forskjellige, så vennligst test signalkvaliteten før endelig montering av delene.

Informasjon

2,4 GHz-frekvenssignalet sendes ut som radiobølger i luften. Bølgene trenger gjennom de fleste gjenstander eller går rundt dem. Signalene mister imidlertid styrke ved alle hindringer (vinduer, dører etc.) de må trenge gjennom. Forsøk på å trenge gjennom metall vil vesentlig redusere signalstyrken.