Planlægning af placering af kamera & skærm

Illustrationen ovenfor er et eksempel på, hvordan du monterer dit kamera og din skærm. På grund af længden på kameraets netledning skal kameraet placeres højst 3 meter fra en passende strømkilde. Strømkilden er ofte anhængerens lyskilde. Skærmens netledning er 3 meter lang.
Ved frit udsyn er rækkevidden mellem kameraet og skærmen op til 150 m. Alle køretøjer er imidlertid forskellige, så afprøv signalkvaliteten, før permanent montering af elementerne.

Information

Signalerne for 2,4 GHz-frekvensen sendes som radiobølger i luften. Radiobølgerne kan trænge igennem de fleste genstande eller springe over dem. Signalerne mister dog styrke for hver genstand (vinduer, vægge, osv.), de skal trænge igennem. Hvis du prøver at trænge igennem metal, nedsættes signalstyrken væsentligt.