Opcje menu

Dostęp do tego menu uzyskuje się, naciskając okrągły przycisk. UWAGA: nie przytrzymuj wciśniętego przycisku – spowoduje to wyłączenie monitora.

mC-menu

Wyświetlone zostanie osiem kategorii menu, a aktywna ikona będzie oznaczona na biało. Przechodź pomiędzy kategoriami przy pomocy strzałek. Wybierz kategorię, naciskając kwadratowy przycisk. Aby opuścić kategorię lub zamknąć menu, naciśnij okrągły przycisk.

Niektóre kategorie zawierają podkategorie. Przy pomocy przycisków strzałek przechodź pomiędzy podkategoriami i wybieraj je kwadratowym przyciskiem. Aby opuścić podkategorię, naciśnij kwadratowy przycisk ponownie.

Głośność

mC-sound

Użyj przycisków strzałek, aby zmienić głośność.

Obraz

mC-colour

Ta kategoria zawiera trzy podkategorie. Przy pomocy przycisków strzałek przechodź pomiędzy podkategoriami i wybieraj je kwadratowym przyciskiem. Aby opuścić podkategorię, naciśnij kwadratowy przycisk ponownie.

Jasność

Użyj przycisków strzałek, aby rozjaśnić lub przyciemnić obraz.

Kontrast

Użyj przycisków strzałek, aby zmienić kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

Kolor

Użyj przycisków strzałek, aby zmienić nasycenie barw. Niska wartość daje obraz czarno-biały.

Obraz lustrzany/odwrócony

mC-mirror

Ta kategoria pozwala skonfigurować sposób wyświetlania obrazu z kamery na monitorze. Można wyświetlić obraz lustrzany lub odwrócić obraz do góry nogami albo użyć obu sposobów zmiany obrazu.

Nagrywanie

mC-recording

Aby nagrywać obraz z bieżącego kanału, najpierw sprawdź, czy w monitorze zamontowano kartę micro-SD.

Ta kategoria zawiera trzy podkategorie. Przy pomocy przycisków strzałek przechodź pomiędzy podkategoriami i wybieraj je kwadratowym przyciskiem. Aby opuścić podkategorię, naciśnij kwadratowy przycisk ponownie.

Nagrywanie włączone/wyłączone

Aby rozpocząć i zatrzymać nagrywanie, przełącz przełącznik. Nagrywanie rozpoczyna się, gdy przełącznik jest zielony, a niebieski mały kwadrat znajduje się w górnej części obrazu. UWAGA: system nie ostrzega o braku instalacji karty SD!

Nadpisywanie starych plików

Przełącz ten przełącznik, aby pozwolić monitorowi na nadpisywanie najstarszych plików, kiedy karta SD jest pełna.

Sformatuj kartę SD

Przełącz ten przełącznik, aby sformatować kartę SD. UWAGA: wszystkie pliki zostaną utracone podczas tego procesu!

Ustawienia pętli

mC-loop

Tutaj można wybrać kanały, które mają być objęte przełączaniem kanałów w pętli (patrz rozdział „Przełączanie kanałów”). Użyj przycisków strzałek, aby przełączyć przełącznik. Zielony przełącznik oznacza, że ten kanał jest objęty przełączaniem w pętli.

Ikona zegara pozwala ustawić czas przełączania na następny kanał. Użyj przycisków strzałek, aby wydłużyć lub skrócić ten czas.

System

mC-settings

Ta kategoria zawiera trzy podkategorie. Przy pomocy przycisków strzałek przechodź pomiędzy podkategoriami i wybieraj je kwadratowym przyciskiem. Aby opuścić podkategorię, naciśnij kwadratowy przycisk ponownie.

Godzina

Tutaj można ustawić datę i godzinę systemu. Przełączaj między numerami kwadratowym przyciskiem i zmieniaj wartości strzałkami.

System kolorów

Tutaj można ustawić, czy wideo ma być w formacie PAL, czy NTSC. Używaj strzałek, aby przełączać pomiędzy tymi dwoma formatami.

Automatyczny ściemniacz

Przełącz ten przełącznik, aby pozwolić monitorowi na przechodzenie w tryb nocny i ściemnianie obrazu po 5 sekundach w ciemnym otoczeniu.

Odległość cofania

Toggle this switch to enable the backing distance indicators on Channel 4. Note that these can only be used with Channel 4.

Odtwarzanie

mC-play

Tutaj można wyświetlić nagrane pliki znajdujące się na karcie SD. Jeśli karta SD nie jest włożona, wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie trybu podzielonego ekranu.

Dodaj kamerę

mC-addbutton

Tutaj można dodać kamerę do systemu.

UWAGA: przed wybraniem tej kategorii upewnij się, że wybrałeś kanał, do którego ma być dodana kamera. Spójrz w lewy górny róg monitora.

Patrz rozdział „Dodawanie kamery” powyżej, aby uzyskać dalsze instrukcje.