LudaFarm_Picture_MachineCamMini3D_thumbnail

MachineCam Mini

Quick Install Guide (PDF, 1.2 MB)

Spis treści

Wprowadzenie
Środki ostrożności / Ważne informacje
Zawartość opakowania MachineCam Mini
Funkcje i części kamery
Funkcje i części monitora
Planowanie umiejscowienia kamery i monitora
Instalacja monitora
Instalacja kamery
Korzystanie z dodatkowych kamer
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Rozwiązywanie problemów


Wprowadzenie

Produkty firmy LUDA.Farm AB pracują z częstotliwością 2,4 GHz. Ten produkt posiada oznaczenie CE, co oznacza, że spełnia wszystkie wymagania i przepisy dotyczące stosowania na terenie UE. Oznaczenie CE ponadto oznacza, że poziom promieniowania znajduje się poniżej wymaganego poziomu określonego w dyrektywie dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG oraz w dyrektywie R&TTE (1999/5/WE).

Przeczytaj poniższy rozdział Środków ostrożności / Ważnych informacji.


Środki ostrożności / Ważne informacje

Zawsze używaj odpowiednie zasilacza dla każdego produktu. Produkty ulegną zniszczeniu jeśli będą zasilane nieodpowiednim napięciem!

Przeczytaj instrukcję obsługi w całości przed rozpoczęciem instalacji wybranego rozwiązania MachineCam Mini.

Nie używaj produktów w następujących miejscach:

Nie używaj produktów w szpitalach, ponieważ mogą zakłócać działanie wrażliwych urządzeń.
Nie używaj produktów na pokładzie samolotu, ponieważ mogą zakłócać działanie wrażliwych urządzeń.
Nie używaj produktów w sposób, który może naruszyć prawość innych.

 • Zawsze stosuj się do przepisów i aktów prawnych obowiązujących w danym kraju.
 • Nie zostawiaj plastikowych opakowań w pobliżu dzieci żeby uniknąć ryzyka uduszenia.
 • Nie podnoś kamery lub monitora LCD za antenę.
 • Jeśli używasz kilku kamer na tym samym terenie, ustaw kamery w sposób, który umożliwi wysłanie sygnału do odbiornika pod różnymi kątami.

LUDA.Farm AB nie odpowiada za żadne szkody, które mogą wystąpić w wyniku nadużycia lub niewłaściwego używania produktów. Zawsze stosuj się do wskazówek zawartych w tej Instrukcji Obsługi.

Nie używaj podczas obsługi pojazdu!


Zawartość opakowania MachineCam Mini

Rozwiązanie MachineCam Mini zawiera następujące produkty:

1x Kamera (nr art. 2006)
1x Monitor. (nr art. 3006)
2x mała antena (nr art. 5019)
1x uchwyt z przyssawką do montażu monitora na szybie przedniej (nr art. 7015)
1x zasilacz samochodowy 12 V do monitora (nr art. 6034)
1x zestaw kabla do bezpośredniego zasilania monitora (nr art. 6035)

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie produkty i czy są one oznaczone odpowiednimi numerami artykułów.

W poniższych rozdziałach omówimy elementy bardziej szczegółowo.


Funkcje i części kamery

Kamerę można przechylać w różne położenia w zależności od miejsca instalacji. Wykręcaj i/lub przesuwaj śruby regulacyjne, aż do uzyskania żądanego kąta. Można ją zamocować w dowolnym miejscu w odległości do 3 m od źródła zasilania.


Funkcje i części monitora

Aby włączyć/wyłączyć menu, kliknij „MENU”

Aby przechodzić do góry/w dół menu, klikaj strzałkę do góry/w dół

Aby włączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na dole po lewej stronie

Aby zmienić kanał, kliknij PAIR/CH

Sparuj kamerę, wciskając i przytrzymując PAIR/CH; patrz rozdział Korzystanie z dodatkowych kamer

Menu

 • Contrast (Kontrast)
 • Brightness (Jasność)
 • Saturation (Nasycenie)
 • Language (Język)
 • Reset (Resetowanie)
  • Yes/No (Tak/Nie)

Planowanie umiejscowienia kamery i monitora

Ilustracja powyżej przedstawia przykładowy montaż kamery i monitora. Z uwagi na długość kabla zasilającego kamery, kamerę należy umieścić w odległości maksymalnie 3 metrów od odpowiedniego źródła zasilania. Kabel zasilający monitora ma 3 m długości.

W linii wzroku bez przeszkód zasięg współpracy kamery i monitora wynosi do 150 m. Jednakże, wszystkie pojazdy są różne, dlatego proszę wypróbować jakość sygnału przed zamocowaniem komponentów na stałe.

Informacja

Sygnał o częstotliwości 2,4 GHz są wysyłane jako fale radiowe. Fale przenikają przez większość obiektów lub odbijają się od nich. Jednakże sygnał traci moc z każdą przeszkodą (okna, ściany itp.) przez który musi przeniknąć. Przenikając przez metal moc sygnału zmniejszy się zdecydowanie.


Instalacja monitora

 1. Zamontuj nóżkę monitora i przymocuj monitor. Dopilnuj, aby wszystko było zamontowane poprawnie i stabilnie.
 2. Podłącz zasilacz samochodowy do gniazda zapalniczki (6-24 V) i do złącza zasilania monitora. Można również podłączyć monitor bezpośrednio za pomocą alternatywnego kabla.
 3. Włącz zapłon, aby włączyć monitor. Jeśli monitor nie uruchomi się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania. Ponieważ kamera jeszcze nie jest zainstalowana, w tej chwili na ekranie nie pojawi się żaden obraz.
 4. Wyłącz monitor i przejdź do instalacji kamery.

Instalacja kamery

Podczas instalacji kamery, a szczególnie podczas testowania poprawnego umiejscowienia kamery, zalecamy korzystać z pomocy drugiej osoby. Jedna osoba trzyma kamerę w miejscu, a druga ogląda obraz na monitorze, aż do uzyskania poprawnego kąta.

Informacje

Czasami źródło zasilania nie zapewnia wystarczającej mocy do zasilania kamery. W takim przypadku zalecamy wypróbowanie innego źródła zasilania.

Jeśli napotkasz problemy podczas instalacji, skorzystaj z rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów.


Korzystanie z dodatkowych kamer

W połączeniu z wybranym rozwiązaniem MachineCam Mini można używać maksymalnie 3 dodatkowych kamer. Zalecamy sparowanie kamery z monitorem przed zamontowaniem na maszynie.

Parowanie kamery z monitorem

 1. Podłącz kamerę do źródła zasilania zgodnie z poleceniami na stronie 7.
 2. Na monitorze kliknij przycisk PAIR/CH i przejdź do kanału, na którym ma zostać zainstalowana kamera.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR/CH, aż wyświetlą się cyfry i rozpocznie się odliczanie.
 4. W trakcie odliczania 60 sekund przez urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu kamery, aż wyświetlony zostanie tekst „SAVE DATA”  (dane zapisane).
 5. Zamontuj kamerę w żądanym miejscu po sprawdzeniu, że siła sygnału jest wystarczająca.

Przełączanie między kamerami w monitorze

Naciśnij PAIR/CH


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Czy sygnał pomiędzy kamerą a odbiornikiem jest zaszyfrowany?
  Tak.
 2. Co oznacza czysta “linia bez zakłóceń”?
  Czysta linia bez zakłóceń oznacza, że żadne przedmioty (ściany, drzewa itp.) nie znajdują się pomiędzy kamerą a odbiornikiem. Metal znacznie osłabia sygnał.
 3. Dlaczego jakość sygnału spada, kiedy kamera lub monitor LCD się poruszają?
  Podczas jazdy mogą pojawić się zakłócenia w obrazie. Jest to związane faktem, że sygnał jest przesyłany do odbiornika z różnych kątów. Jest to normalne zjawisko podczas bezprzewodowego przesyłania danych.
 4. Czy kamera jest wodoodporna?
  Kamera w zestawie MachineCam Mini-solution jest sklasyfikowana jako IP66. Oznacza to, że jest dobrze chroniona zarówno przed kurzem, jak i wilgocią. Jest możliwe umiejscowienie jej na zewnątrz podczas deszczu lub w wilgotnym środowisku.
 5. Czy mogę usłyszeć dźwięki z kamery?
  Nie, kamera nie ma mikrofonu.
 6. Co mam zrobić jeśli mam zły odbiór na monitorze LCD?
  Zacznij od przeczytania rozdziałów o rozwiązywaniu problemów. Tymczasowe zakłócenia są czymś normalnym przy bezprzewodowym przesyłaniu danych.
 7. Więcej pytań?
  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej http://www.luda.farm lub skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Rozwiązywanie problemów

Celem niniejszego rozdziału jest systematyczne przejście przez wszystkie możliwe błędy, które mogą się pojawić podczas instalacji. Postępuj zgodnie ze schematem poniżej aby zlokalizować Twój problem w instalacji.

Monitor uważa się za włączony jeśli przycisk Włącz/Wyłącz jest podświetlony a wybory menu są widoczne.

Problem Możliwy błąd Działanie naprawcze
Nie ma żadnego obrazu (czarny) Monitor nie jest włączony. Włącz monitor używając przycisku Włącz/Wyłącz (energia)
Monitor nie jest podłączony do zasilania. Sprawdź, czy silnik maszyny pracuje i zasila gniazdo.
Upewnij się, że ładowarka samochodowa jest włożona do końca do gniazda (czerwona dioda świeci się na ładowarce samochodowej).
Upewnij się że drugi koniec ładowarki samochodowej jest podłączony do monitora.
Dopilnuj, aby przycisk zasilacza samochodowego był wciśnięty.
Brak obrazu (brak sygnału) Nie ma anteny na kamerze. Upewnij się, że czarna antena jest przymocowana z tyłu kamery i że jest mocno przytwierdzona.
Wybrany zły kanał. Wybierz kanał na monitorze.
Kamera jest podłączona do zasilania (dioda podczerwieni świeci się w ciemności), ale wciąż nie odbieram żadnego sygnału. Upewnij się, że antena jest dokładnie podłączona z tyłu kamery, połącz kamerę z monitorem.
Kamera nie ma zasilania (dioda podczerwieni nie świeci się w ciemności). Sprawdź, czy silnik maszyny pracuje i zasila gniazdo.
Źródło zasilania nie ma możliwości dostarczenia wystarczająco energii. Upewnij się, że przeguby są dokładnie złożone. Następnie upewnij się kabel zasilania nie jest uszkodzony lub ściągnięty.
Sygnał nie jest wystarczająco dobry. Ustaw inaczej antenę kamery lub umieść inaczej kamerę.
Czarno-biały obraz Blade kolory lub czarno-biały obraz. W ciemności dioda podczerwieni automatycznie przełączy się na blade kolory. W przypadku kompletnej ciemności obraz zrobi się czarno-biały.