LudaFarm_Picture_MachineCamMini3D_thumbnail

MachineCam Mini

Download Quick Install Guide here (PDF, 1.2 MB)

Indhold

Introduktion
Sikkerhedsanvisninger/vigtig information
Hvad er der i din MachineCam Mini-boks
Kameraets funktioner og dele
Skærmens funktioner og dele
Planlægning af placering af kamera & skærm
Installation af skærmen
Installation af kameraet
Anvendelse af ekstra kameraer
Ofte stillede spørgsmål
Fejlfinding


Introduktion

Produkter fra LUDA.Farm AB kører på 2,4 GHz-frekvensen. Produktet er CE-mærket, hvilket betyder, at det opfylder alle eksisterende regler og krav for anvendelse inden for EU. CE-certificeringen indebærer endvidere, at strålingsniveauet ligger under de eksisterende strålingsniveauer, der er angivet i EMC-direktivet 89/336/EEC og R&TTE-direktivet (1999/5/EC).

Før du begynder at læse om installation af din MachineCam Mini-løsning, læs afsnittet Sikkerhedsanvisninger/vigtig information nedenfor igennem.


Sikkerhedsanvisninger/vigtig information

Anvend altid den korrekte strømadapter til hvert produkt.
Produkterne beskadiges, hvis de forsynes med den forkerte spænding!

Læs hele brugervejledningen, før du begynder at installere din MachineCam Mini-løsning.

Anvend ikke produkterne på følgende steder:

Anvend ikke produkterne på hospitaler, idet de kan påvirke følsomt udstyr.
Anvend ikke produkterne ombord på fly, idet de kan påvirke følsomt udstyr.
Anvend ikke produkterne på en måde, der kan være et brud på andre personers integritet.

 • Følg altid love og regler, der gælder i dit land.
 • Efterlad ikke plastikemballage i nærheden af børn på grund af risikoen for kvælning.
 • Løft ikke kameraet eller LCD-skærmen ved at holde fast i antennen.
 • Hvis du anvender flere kameraer inden for samme område, skal du anbringe dem på en måde, der lader signalerne nå modtageren fra forskellige vinkler.

LUDA.Farm AB frasiger sig ethvert ansvar, der hidrører fra misbrug eller forkert anvendelse af produkterne. Følg altid instruktionerne i denne brugervejledning.

Må ikke anvendes under betjening af dit køretøj!


Hvad er der i din MachineCam Mini-boks

Din MachineCam Mini-løsning indeholder følgende produkter:

1x kamera (varenr. 2006)
1x skærm (varenr. 3006)
2 x lille antenne (varenr. 5019)
1 x skærm med sugekopbeslag til forrude (varenr. 7015)
1 x 12 V automobiladapter til skærm (varenr. 6034)
1 x Sæt med direkte netledning til skærm (varenr. 6035)

Kontrollér, at alle produkter er i pakken.

I de følgende kapitler beskriver vi punkterne mere detaljeret.


Kameraets funktioner og dele

Kameraet kan vinkles i forskellige positioner, afhængigt af hvor det bliver monteret. Løsn og/eller flyt justeringsskruerne, indtil den ønskede vinkel er opnået. Det kan monteres hvor som helst, hvor der er adgang til strøm inden for en afstand på 3 m.


Skærmens funktioner og dele

Menu til/fra – klik på ”MENU”

Trinvist op/ned i menu – klik på pil op/pil ned

Tænd strømmen, tryk på knappen, og hold den nede i nederste venstre side

Skift kanal ved at klikke på SAMMENKÆD/KANAL

Foretag sammenkædning med kameraet ved at trykke på SAMMENKÆD/KANAL og holde den nede, se kapitlet Anvendelse af ekstra kameraer

Menu

 • Contrast (Kontrast)
 • Brightness (Lysstyrke)
 • Saturation (Farvemætning)
 • Language (Sprog)
 • Reset (Nulstil)
  • Yes/No (Ja/Nej)

Planlægning af placering af kamera & skærm

Illustrationen ovenfor er et eksempel på, hvordan du monterer dit kamera og din skærm. På grund af længden på kameraets netledning skal kameraet placeres højst 3 meter fra en passende strømkilde. Skærmens netledning er 3 meter lang.
Ved frit udsyn er rækkevidden mellem kameraet og skærmen op til 150 m. Alle køretøjer er imidlertid forskellige, så afprøv signalkvaliteten, før permanent montering af elementerne.

Information

Signalerne for 2,4 GHz-frekvensen sendes som radiobølger i luften. Radiobølgerne kan trænge igennem de fleste genstande eller springe over dem. Signalerne mister dog styrke for hver genstand (vinduer, vægge, osv.), de skal trænge igennem. Hvis du prøver at trænge igennem metal, nedsættes signalstyrken væsentligt.


Installation af skærmen

 1. Montér skærmens fod og fastgør skærmen. Sørg for, at alt er monteret korrekt og stabilt.
 2. Tilslut cigaretadapteren til cigarettænderen (6-24 V) og til skærmens strømtilslutning. Du kan også tilslutte skærmen direkte ved hjælp af det andet kabel.
 3. Slå tændingen til for at tænde skærmen. Hvis den ikke starter op automatisk, skal du trykke på afbryderknappen. Idet kameraet endnu ikke er installeret, vises der intet billede på skærmen på dette tidspunkt.
 4. Sluk for skærmen, og fortsæt installationen af kameraet.

Installation af kameraet

Ved installation af kameraet anbefaler vi, at du får en anden person til at hjælpe dig, især ved afprøvning af den rette placering for kameraet. En person holder kameraet på plads, og den anden ser på skærmen, indtil den rette vinkel er opnået.

Information

Nogle gange er strømkilden ikke stærk nok til at forsyne kameraet med tilstrækkelig strøm. Hvis du oplever det, foreslår vi, at du prøver en anden strømkilde.
Hvis du løber ind i problemer med installationen, gå til Kapitel for fejlfinding.


Anvendelse af ekstra kameraer

Du kan anvende op til 3 ekstra kameraer med din MachineCam Mini-løsning. Vi anbefaler, at du kæder kameraet sammen med din skærm, før du monterer det på din maskine.

Sammenkædning af kamera og skærm

 1. Tilslut kameraet til en strømkilde i henhold til instruktionerne på side 7.
 2. På skærmen skal du klikke på knappen SAMMENKÆD/KANAL og gå til den kanal, hvor du ønsker at installere dit kamera.
 3. Tryk på knappen SAMMENKÆD/KANAL, og hold den nede, indtil tallene begynder at tælle nedad.
 4. Inden for nedtællingen på 60 sekunder skal du trykke på knappen bag på kameraet og holde den nede, indtil teksten ”GEM DATA” vises.
 5. Montér kameraet på den ønskede position, når du har sikret dig, at signalstyrken er god nok.

Skift mellem kameraerne på skærmen

Tryk på SAMMENKÆD/KANAL


Ofte stillede spørgsmål

 1. Er signalet mellem kameraet og modtageren krypteret?
  Ja.
 2. Hvad betyder ”frit udsyn” ?
  Frit udsyn betyder, at ingen genstande (vægge, træer, osv.) er placeret mellem kameraet og modtageren. Metal svækker signalet betragteligt.
 3. Hvorfor falder signalkvaliteten, når kameraet eller LCD-skærmen er i bevægelse?
  Under kørsel kan der opstå interferens på billedet. Dette skyldes, at signalet til modtageren konstant sendes fra forskellige vinkler. Dette anses for værende normalt ved trådløs afsendelse.
 4. Er kameraet vandtæt?
  Kameraet i din MachineCam Mini-løsning er klassificeret som IP66. Dette betyder, at kameraet er godt beskyttet mod både støv og fugt. Det kan holde til at hænge udenfor, når det regner, eller omgivelserne er fugtige.
 5. Kan jeg høre lyd fra kameraet?
  Nej, kameraet har ikke en mikrofon.
 6. Hvad gør jeg, hvis der er dårlig modtagelse på LCD-skærmen?
  Start med at læse Kapitel for fejlfinding igennem. Midlertidig interferens anses for værende normalt i trådløse afsendelser.
 7. Yderligere spørgsmål?
  Du er altid velkommen til at besøge vores website http://www.ludaelektronik.com eller kontakte din lokale forhandler.

Fejlfinding

Formålet med dette kapitel er systematisk at gennemgå alle sandsynlige fejl, der kan opstå under installationen. Følg nedenstående skema for at lokalisere problemet i installationen.

Skærmen anses for at fungere, hvis knappen Til/fra lyser, og valgmulighederne for menu kan ses.

Problem Mulig fejl Handling
Slet intet billede (sort) Skærmen er ikke tændt. Tænd skærmen med knappen Til/fra (strøm).
Der er ikke sluttet strøm til skærmen. Sørg for, at maskinens motor kører, så der er strøm til stikkontakten.
Sørg for, at cigaretadapteren er skubbet helt ind i stikket (den røde LED lyser på cigaretadapteren).
Sørg for, at den anden ende af cigaretadapteren er tilsluttet til skærmen.
Sørg for, at der er trykket på knappen for cigaretadapteren.
Intet billede (Intet signal) Ingen antenne på kameraet. Sørg for, at den sorte antenne er monteret bag på kameraet, og at den sidder ordentligt fast.
Forkert kanal valgt. Vælg kanal på skærmen.
Kameraet forsynes med strøm (IR-LED´erne lyser i mørke), men du modtager stadig intet signal. Sørg for, at antennen er grundigt monteret bag på kameraet, og kæd kameraet sammen med skærmen.
Kameraet forsynes ikke med strøm (IR-LED´erne lyser ikke i mørke). Sørg for, at maskinens motor kører, så der er strøm til stikkontakten.
Strømkilden er ude af stand til at være tilstrækkeligt strømforsynende. Sørg for, at sammenføjningerne er sat omhyggeligt sammen. Endvidere skal du sørge for at netledningen ikke er i stykker eller sidder i klemme.
Signalet er ikke godt nok. Du skal ændre vinklen på kameraets antenne eller anbringe kameraet på en anden måde.
Sort & hvidt billede Matte farver eller sort & hvidt billede. Under mørke forhold, tænder IR-LED´erne automatisk, hvilket resulterer i matte farver. I helt mørke omgivelser bliver billedet sort & hvidt.