LudaFarm_Picture_MachineCamMini3D_thumbnail

MachineCam Mini

Quick Install Guide (PDF, 1.2 MB)

Inhoud

Inleiding
Veiligheidsmaatregelen/belangrijke informatie
Wat is inbegrepen in uw MachineCam Mini-pakket
De camerafuncties en -onderdelen
De monitorfuncties en -onderdelen
Plannen van de plaatsing van de camera & monitor
Installatie van de monitor
Installatie van de camera
Extra camera’s gebruiken
FAQ
Probleemoplossing


Inleiding

De producten van LUDA.Farm AB werken op de 2,4 GHz frequentie. Het product heeft een CE-certificaat, wat betekent dat het voldoet aan alle vastgestelde regels en eisen voor gebruik binnen de EU. Het CE-certificaat betekent verder dat het stralingsniveau onder de vastgelegde stralingsniveaus ligt die in de EMC-richtlijn 89/336/EEC en R&TTE-richtlijn (1999/5/EC) staan.

Voordat u over de installatie van uw MachineCam Mini-oplossing gaat lezen, vragen wij u eerst onderstaande gedeelte Veiligheidsmaatregelen/belangrijke informatie door te lezen.


Veiligheidsmaatregelen/belangrijke informatie

Gebruik altijd de juiste stroomadapter voor elk product.
De producten raken beschadigd als ze de verkeerde spanning ontvangen!

Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u begint met het installeren van uw MachineCam Mini-oplossing.

Gebruik de producten niet op de volgende plekken:

Gebruik de producten niet in ziekenhuizen, aangezien ze kunnen interfereren met gevoelige apparatuur.
Gebruik de producten niet aan boord van vliegtuigen, aangezien ze kunnen interfereren met gevoelige apparatuur.
Gebruik de producten niet op een manier die in strijd kan zijn met de integriteit van anderen.

 • Volg altijd de wetten en regels die in uw land van toepassing zijn.
 • Laat geen plastic verpakkingsmateriaal achter in de buurt van kinderen om zo verstikkingsgevaar te voorkomen.
 • Til de camera of de LCD-monitor niet op aan de antenne.
 • Als u meerdere camera’s gebruikt binnen hetzelfde gebied, plaatst u de camera’s op een manier die de signalen toestaan de ontvanger te bereiken vanuit verschillende hoeken.

LUDA.Farm AB doet afstand van iedere verantwoordelijkheid die kan optreden door misbruik of onjuist gebruik van de producten. Volg altijd de instructies in deze Gebruikershandleiding op.

Gebruik niet tijdens het besturen van uw voertuig!


Wat is inbegrepen in uw MachineCam Mini-pakket

Uw MachineCam Mini 5D-oplossing bevat de volgende producten:

1x Camera (art.nr. 2006)
1x Monitor. (art.nr. 3006)
2 x kleine antenne (art.nr. 5019)
1 x voorruitzuignaphouder voor monitor (art.nr. 7015)
1 x 12 V autoadapter voor monitor (art.nr. 6034)
1 x directe voedingskabel voor monitor (art.nr. 6035)

Controleer of al deze producten zijn inbegrepen in uw pakket.

In de volgende hoofdstukken zullen we de items in meer detail uitleggen


De camerafuncties en -onderdelen

De camera kan verschillende kanten op worden gericht, afhankelijk van de plaats van bevestiging. Draai de stelschroeven los en/of verplaats ze totdat de gewenste hoek is bereikt. Hij kan overal worden gemonteerd waar toegang is tot een voedingsbron binnen een afstand van 3 m.


De monitorfuncties en -onderdelen

Menu aan/uit klik op „MENU”

Stap omhoog/omlaag in het menu, klik op pijl omhoog/pijl omlaag

Inschakelen, houd de knop onderin aan de linkerkant ingedrukt

Wijzig kanaal door te klikken op PAIR/CH

Camera koppelen door PAIR/CH ingedrukt te houden, zie hoofdstuk Extra camera’s gebruiken

Menu

 • Contrast (Contrast)
 • Brightness (Helderheid)
 • Saturation (Verzadiging)
 • Language (Taal)
 • Reset (Reset)
  • Yes/No (Ja/Nee)

Plannen van de plaatsing van de camera & monitor

De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van het monteren van uw camera en monitor. Door de lengte van de voedingskabel van de camera, dient de camera op en afstand van maximaal 3 meter van een voedingsbron geplaatst te worden. De voedingskabel van de monitor is 3 m lang.
Zonder belemmeringen is het bereik tussen de camera en de monitor maximaal 150 m. Echter zijn alle voertuigen anders, dus probeer de kwaliteit van het signaal eerst uit alvorens de items definitief te monteren.

Informatie

De 2,4 GHz frequentiesignalen worden verstuurd als radiogolven in de lucht. De golven kunnen de meeste voorwerpen penetreren of de voorwerpen indirect omzeilen. De signalen verliezen echter sterkte bij elk obstakel (ramen, muren, enz.) dat moet worden gepenetreerd. Bij het penetreren van metaal wordt de signaalsterkte aanzienlijk verminderd.


Installatie van de monitor

 1. Monteer de monitorvoet en bevestig de monitor. Zorg ervoor dat alles goed en stevig is aangesloten.
 2. Sluit de sigarettenadapter aan op de sigarettenaansteker (6-24 V) en op de stroomaansluiting van de monitor. U kunt de monitor ook rechtstreeks aansluiten met gebruik van de alternatieve kabel.
 3. Zet het contact aan om de monitor van stroom te voorzien. Als deze nietautomatisch start, druk dan op de aan/uit-knop. Omdat de camera nog niet is geïnstalleerd, zal er op dit moment op het scherm nog geen beeld worden getoond.
 4. Schakel de monitor uit en ga verder met het installeren van de camera.

Installatie van de camera

Bij het installeren van de camera, vooral bij het uitproberen van de juiste positionering van de camera, raden wij aan de hulp in te roepen van een tweede persoon. Één persoon houdt de camera vast en de andere bekijkt de monitor, totdat de correcte hoek is gevonden.

Informatie

Soms is de voedingsbron niet sterk genoeg om de camera van voldoende stroom te voorzien. Als u dit ervaart, raden wij u aan een andere voedingsbron te proberen.
Als u bij de installatie tegen problemen aanloopt, ga dan naar het hoofdstuk over probleemoplossing.


Extra camera’s gebruiken

U kunt maximaal 3 extra camera’s gebruiken met uw MachineCam Mini-oplossing. Wij raden u aan de camera met uw monitor te koppelen alvorens deze op uw machine te monteren.

Camera en monitor koppelen

 1. Sluit de camera aan op een voedingsbron volgens de instructies op pagina 7.
 2. Klik op de monitor op de PAIR/CH-knop en ga naar het kanaal waar u uw camera wilt installeren.
 3. Houd de PAIR/CH-knop ingedrukt totdat de nummers beginnen met aftellen.
 4. Houd, binnen de 60 seconden die worden afgeteld, de knop aan de achterkant van de camera ingedrukt totdat de tekst „GEGEVENS OPSLAAN” wordt getoond.
 5. Monteer de camera op de gewenste positie na te hebben gecontroleerd of de signaalsterkte goed genoeg is.

Schakelen tussen de camera’s op de monitor

Druk op PAIR/CH


FAQ

 1. Is het signaal tussen de camera en de ontvanger gecodeerd?
  Ja.
 2. Wat betekent een duidelijke „zichtlijn”?
  Een duidelijke zichtlijn betekent dat er geen objecten (muren, bomen, enz.) zijn die zich tussen de camera en de ontvanger bevinden. Metaal verzwakt het signaal aanzienlijk.
 3. Waarom neemt de signaalkwaliteit af wanneer de camera of LCD-monitor in beweging is?
  Tijdens het rijden kan er enige storing in het beeld verschijnen. Dit komt door het feit dat het signaal naar de ontvanger constant vanuit verschillende hoeken wordt verzonden. Dit wordt gezien als normaal bij draadloos verzenden.
 4. Is de camera waterdicht?
  De camera in uw MachineCam Mini-oplossing is geclassificeerd als IP66. Dit betekent dat de camera goed is beschermd tegen stof en vocht. Het kan buiten worden geplaatst tijdens regen of in vochtige omgevingen.
 5. Kan ik geluid van de camera horen?
  Nee, de camera beschikt niet over een microfoon.
 6. Wat moet ik doen als ik slechte ontvangst heb op de LCD-monitor?
  Begin met het doorlezen van het hoofdstuk over probleemoplossen. Tijdelijke storing wordt gezien als normaal bij draadloze overdracht.
 7. Verdere vragen?
  U bent altijd welkom op onze website http://www.ludaelektronik.com of neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

Probleemoplossing

Het doel van dit hoofdstuk is om systematisch alle mogelijk fouten te doorlopen die mogelijk zijn opgetreden tijdens de installatie. Volg het onderstaande schema om het probleem in uw installatie te vinden.

De monitor is in werking als de Aan/Uit-knop brandt en de menukeuzes zichtbaar zijn.

Probleem Mogelijke fout Actie
Helemaal geen beeld (zwart) De monitor is niet ingeschakeld. Schakel de monitor in met de Aan/Uit-knop.
Er is geen stroomvoeding op de monitor aangesloten. Zorg dat de motor van de machine draait om het stopcontact van stroom te voorzien.
Zorg dat de sigarettenadapter volledig in de aansluiting is gedrukt (de rode LED op de sigarettenadapter brandt).
Zorg dat het andere uiteinde van de sigarettenadapter is aangesloten op de monitor.
Zorg dat de knop van de sigarettenadapter is ingedrukt.
Geen beeld (geen signaal) Geen antenne op de camera. Zorg dat de zwarte antenne aan de achterkant van de camera is gemonteerd en dat deze stevig vast zit.
Verkeerd kanaal gekozen. Kies het kanaal op de monitor.
De camera is voorzien van voeding (de infrarode LED’s gloeien in het donker) maar u ontvangt nog steeds geen signaal. Zorg ervoor dat de antenne stevig is bevestigd aan de achterkant van de camera, koppel de camera en monitor.
De camera wordt niet voorzien van voeding (de infrarode LED’s gloeien niet in het donker). Zorg dat de motor van de machine draait om het stopcontact van stroom te voorzien.
De voedingsbron is niet in staat voldoende voeding te leveren. Zorg ervoor dat de koppelingen stevig verbonden zijn. Zorg er bovendien voor dat de voedingskabel niet is gebroken of wordt afgekneld.
Het signaal is niet goed genoeg. Richt de antenne van de camera anders of plaats de camera anders.
Zwart-witbeeld Fletse kleuren of zwart-witbeeld. In donkere omstandigheden zullen de infrarode LED’s automatisch inschakelen en dit resulteert in fletse kleuren. In een pikdonkere omgeving wordt het beeld zwart-wit.