Kamerafunksjonene og -deler

Kameraet kan vinkles i forskjellige posisjoner, avhengig av hvor det skal monteres. Løsne og/eller flytt justeringsskruene til kameraet står i ønsket vinkel. Det kan monteres på alle steder som har tilgang til en strømkilde innen en avstand på 3 m.