Jak rozpocząć

System liftCam Pro jest bardzo łatwy w obsłudze.

  1. Dopilnuj, aby kamera i monitor były solidnie przymocowane i podłączone do źródeł zasilania. Czerwona dioda LED monitora świeci, gdy monitor jest podłączony do zasilania.
  2. Kamera włącza się automatycznie po podłączeniu do zasilania i nie jest wyposażona we włącznik.
  3. Monitor włącza się, wciskając i przytrzymując okrągły przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Obraz z kamery powinien pojawić się automatycznie na kanale 1. W przeciwnym razie przejdź do rozdziału „Dodawanie kamery”.