Introduktion

Produkter fra LUDA Elektronik AB kører på 2,4 GHz-frekvensen. Produktet er CE-mærket, hvilket betyder, at det opfylder alle eksisterende regler og krav for anvendelse inden for EU. CE-certificeringen indebærer endvidere, at strålingsniveauet ligger under de eksisterende strålingsniveauer, der er angivet i EMC-direktivet 89/336/EEC og R&TTE-direktivet (1999/5/EC).
Før du begynder at læse om installation af din trailerCam-løsning, beder vi dig læse Sikkerhedsanvisninger/vigtig information igennem.