Installation

Skærm

Vælg den korrekte netledning, alt efter hvordan skærmen forsynes med strøm, og tilslut den til skærmkablet.

Hvis skærmen skal forsynes med strøm direkte fra køretøjets elektriske system, skal du tilslutte den sorte ledning til jordstikket og den røde ledning til den positive pol på det elektriske system. Når den hvide ledning tilsluttes til den positive ledning på baklyset, skifter skærmen automatisk til kanal 4, når baklyset tændes. Det er ikke nødvendigt at tilslutte den hvide ledning, hvis denne funktion ikke skal anvendes.

Hvis skærmen skal forsynes med strøm via stikkontakten på 12 V/cigarettænderen, skal du blot sætte adapteren i stikkontakten.

Fastgør det blæserformede skærmstativ på gaffeltrucken, og fastgør derefter skærmen på stativet.

mC-monitor-installation

Kamera

Tilslut kameraet til FlexiPack X, og anbring kamera og batteri på det ønskede sted. BEMÆRK: FlexiPack X begynder straks efter tilslutning at forsyne kameraet med strøm. Hvis du lader batteri forblive tilsluttet, når det ikke anvendes, aflades batteriet.

Hvis kameraet skal forsynes med strøm direkte fra køretøjets elektriske system, skal du fastgøre kamerabeslaget ordentligt på det ønskede sted. Anvend kameraets forlængerledning, og tilslut den sorte ledning til jordstikket og den røde ledning til den positive pol på det elektriske system.