Installation af skærmen

  1. Montér skærmens fod i hestetraileren, og fastgør skærmen. Sørg for, at alt er monteret korrekt og stabilt.
  2. Tilslut cigaretadapteren til cigarettænderen (6-24 V) og til skærmens strømtilslutning. Du kan også tilslutte skærmen direkte ved hjælp af det andet kabel.
  3. Slå tændingen til for at tænde skærmen. Hvis den ikke starter op automatisk, skal du trykke på afbryderknappen. Idet kameraet endnu ikke er installeret, vises der intet billede på skærmen på dette tidspunkt.
  4. Sluk for skærmen, og fortsæt installationen af kameraet.