Installasjon av skjermen

  1. Monter skjermfoten i traileren og fest skjermen. Sørg for at alt er riktig montert og stødig.
  2. Koble sigarettadapteren til sigarettenneruttaket (6-24 V) og til skjermens strømtilkobling. Du kan også koble til skjermen direkte ved å bruke den alternative kabelen.
  3. Slå på tenningen for å skru på skjermen. Dersom den ikke starter automatisk, trykk på strømknappen. Siden kameraet ikke er installert ennå, vil det ikke vises noe bilde på skjermen på dette tidspunktet.
  4. Skru av skjermen og fortsett med installasjonen av kameraet.