Installasjon av kameraet

Når du installerer kameraet, spesielt når du prøver ut riktig plassering av kameraet, anbefaler vi å få hjelp fra en annen person. En person holder kameraet på plass mens den andre ser på skjermen til man oppnår riktig vinkel.

Informasjon

Noen ganger er ikke strømkilden sterk nok til å forsyne kameraet med nok strøm. Hvis du opplever dette, anbefaler vi at du prøver en annen strømkilde.
Gå til feilsøkingskapitlet dersom det oppstår problemer med installeringen.