Innledning

Produktene til LUDA Elektronik AB brukes på 2,4 GHz-frekvensen. Produktet er CE-sertifisert, som betyr at det oppfyller alle etablerte regler og krav for bruk innen EU. CE-sertifiseringen innebærer videre at strålingsnivået er under de fastsatte strålingsnivåene angitt i EMC-direktivet 89/336/EEC og R&TTE-direktivet (1999/5/EC).
Før du begynner å lese om installasjonen av din trailerCam-løsning, ber vi deg om å lese gjennom Sikkerhetsmessige forholdsregler / viktig informasjon.