Funkcje i części monitora

Aby włączyć/wyłączyć menu, kliknij „MENU”

Aby przechodzić do góry/w dół menu, klikaj strzałkę do góry/w dół

Aby włączyć linie odniesienia do określania odległości podczas cofania, kliknij symbol pod strzałką w dół

Aby włączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na dole po lewej stronie

Aby zmienić kanał, kliknij PAIR/CH

Sparuj kamerę, wciskając i przytrzymując PAIR/CH; patrz rozdział Korzystanie z dodatkowych kamer

Menu

  • Contrast (Kontrast)
  • Brightness (Jasność)
  • Saturation (Nasycenie)
  • Language (Język)
  • Reset (Resetowanie)
    • Yes/No (Tak/Nie)