Fejlfinding

Formålet med dette kapitel er systematisk at gennemgå alle sandsynlige fejl, der kan opstå under installationen. Følg nedenstående skema for at lokalisere problemet i installationen.

Skærmen anses for at fungere, hvis knappen Til/fra lyser, og valgmulighederne for menu kan ses.

Problem Mulig fejl Handling
Slet intet billede (sort) Skærmen er ikke tændt. Tænd skærmen med knappen Til/fra (strøm).
Der er ikke sluttet strøm til skærmen. Start bilen for at være sikker på, at cigarettænderen er strømforsynende.
Sørg for, at cigaretadapteren er skubbet helt ind i stikket (den røde LED lyser på cigaretadapteren).
Sørg for, at den anden ende af cigaretadapteren er tilsluttet til skærmen.
Sørg for, at der er trykket på knappen for cigaretadapteren.
Intet billede (Intet signal) Ingen antenne på kameraet. Sørg for, at den sorte antenne er monteret bag på kameraet, og at den sidder ordentligt fast.
Forkert kanal valgt. Vælg kanal på skærmen.
Kameraet forsynes med strøm (IR-LED´erne lyser i mørke), men du modtager stadig intet signal. Sørg for, at antennen er grundigt monteret bag på kameraet, og kæd kameraet sammen med skærmen.
Kameraet forsynes ikke med strøm (IR-LED´erne lyser ikke i mørke). Start bilen, og tænd strømmen til hestetraileren.
Strømkilden er ude af stand til at være tilstrækkeligt strømforsynende. Sørg for, at sammenføjningerne er sat omhyggeligt sammen. Endvidere skal du sørge for at netledningen ikke er i stykker eller sidder i klemme.
Signalet er ikke godt nok. Du skal ændre vinklen på kameraets antenne eller anbringe kameraet på en anden måde.
Sort & hvidt billede Matte farver eller sort & hvidt billede. Under mørke forhold, tænder IR-LED´erne automatisk, hvilket resulterer i matte farver. I helt mørke omgivelser bliver billedet sort & hvidt.