Push-innstillinger

Du kan motta push-varsler på telefonen/nettbrettet når kameraet registrerer en bevegelse. Merk at du må ha slått på bevegelsessensoren (se avsnittet om ”Bevegelsessensoren”).

For iOS:

  1. Gå ut av farmCam-appen
  2. Gå til innstillinger – Varsler for telefon/nettbrett
  3. Finn farmCam-appen på listen over installerte apper
  4. Trykk på farmCam-feltet
  5. Aktiver alternativet for varsling

For Android:

  1. Trykk på i-knappen nederst til høyre i appen.
    app_info
  2. Velg Varsle.
  3. Huk av i boksen for Aktiver varsling og trykk på OK.