Problemløsing

Problem Mulig feil Løsning
1.     Jeg kan ikke se video fra kameraet
 1. Kameraet er ikke koblet til internett
 2. Telefonen/nettbrettet er ikke koblet til internett
 1. Gå gjennom følgende trinn:
  1. Trykk på Koble til -knappen i appen flere ganger
  2. Pass på at kameraets strømkabel er koblet til. Den røde LED-lampen skal lyse uavbrutt.
  3. Slå kameraet av og på og vent i 1 minutt mens det starter opp
  4. Pass på at DHCP på ruteren din er slått på.
  5. Koble en nettverkskabel mellom kameraet og ruteren for å se om det er et problem med wifi-forbindelsen. Gå til (11) i denne seksjonen.
  6. Tilbakestill kameraet ved å trykke på tilbakestillingsknappen på strømkabelen i omtrent 5 sekunder til den røde LED-lampen begynner å blinke. Start konfigureringen på nytt.
 2. Kontroller internettforbindelsen på telefonen din
2.     Jeg kan ikke finne kameraet med appen under installasjonen
 1. Kameraet får ikke strøm
 2. Kameraet har ikke startet opp
 3. Kameraet og telefonen er koblet til to forskjellige nettverk
 1. Pass på at kameraets strømkabel er koblet til. Den røde LED-lampen skal lyse uavbrutt.
 2. La kameraet starte opp. Dette kan ta opptil ett minutt.
 3. Pass på at telefonen er koblet til den samme ruteren som kameraet. Hvis ikke, vil de ikke kunne finne hverandre.
3.     Jeg kan ikke finne WiFi-ruteren min
 1. Kameraet er utenfor rekkevidde
 2. Ruteren har kun 5 GHz overføring
 1. Flytt kameraet eller ruteren
 2. Koble istedet til kameraet med en nettverkskabel som ikke støtter 5 GHz
4.     Bevegelsessensoren overreagerer
 1. Følsomheten er for høy
 1. Se avsnittet om ”Bevegelsessensoren”
5.     Bildekvaliteten er dårlig
 1. Bildeinnstillingene er for lave
 2. Internettilkoblingen er dårlig
 3. IR-lampene er på
 1. Endre videokvaliteten. Se avsnittet om ”Avanserte innstillinger”.
 2. Flytt kamera nærmere ruteren eller telefonen nærmere et mobiltelefontårn
 3. IR-lampene vil gi et svart-hvitt bilde med færre detaljer.
6.     Jeg kan ikke ta opp videosnutter
 1. Ingen SD-kort
 2. SD-kortet må formateres
 3. Feil filter i hendelseslisten
 1. Sett inn et SD-kort. Du finner SD-kortsporet på kameraets bakside, under gummilokket ved siden av strømkabelen. For å få best ytelse bør SD-kortet være rangert som klasse 10.
 2. Formater SD-kortet. Se avsnittet om ”Avanserte innstillinger”. Merk at all data på kortet vil gå tapt!
 3. Se avsnittet om Opptak
7.     E-postvarselfunksjonen fungerer ikke
 1. En av innstillingene er ikke slått på
 2. E-postinnstillingene er ikke riktige
 1. Alle tre innstillingene under må aktiveres
  1. Aktiver e-postvarsel
  2. E-postoppsett
  3. Aktiver varsling for bevegelsessensor
 2. Kontroller e-postinnstillingene. Det anbefales å bruke en G-mailkonto. Se avsnittet om ”Bevegelsessensoren” for flere detaljer.
8.     Lyse hvite punkter vises om natten
 1. IR-lampen reflekteres av en overflate
 1. Flytt kameraet slik at IR-strålene ikke treffer kameraobjektivet
9.     Minnekortfeil
 1. Kortet er ikke klasse 10
 2. Kortet må formateres
 3. Kortet er fullt
 1. Bytt kort
 2. Formater SD-kortet. Se avsnittet om ”Avanserte innstillinger”. Merk at all data på kortet vil gå tapt!
 3. Fjern filer fra kortet eller angi at kameraet skal overskrive gamle filer
10.  Feil dato/tid vises på videosnuttene
 1. Tidssonen er feil
 2. Sommertid er feil
 1. Endre tidssonen. Se avsnittet om Avanserte innstillinger.
 2. Dersom ditt land bruker sommertid og det er sommer, aktiverer du Sommertid. Se avsnittet om ”Avanserte innstillinger”.
11.  Kameraet fungerer ikke med wifi
 1. Kameraet er utenfor rekkevidden til ruteren
 2. Hotspot-modusen er på
 3. Kameraet har blitt tilbakestilt til standard
 4. Kameraet kan ikke koble til fordi ruterpassordet er feil
 5. Ruterens SSID inneholder tegn eller symboler som ikke er standard
 6. Ruteren er ikke passordbeskyttet.
 1. Flytt kameraet nærmere ruteren.
 2. Prøv å finne kameraets hotspot i wifi-innstillingene til telefonen din. Se avsnittet om ”Grunnleggende installering av kameraet i telefon/nettbrett-app – hotspot-modus til lokalt bruk”. I så fall kobler du kameraet til ruteren med en kabel og går gjennom avsnittet om ”Grunnleggende installering av kameraet i telefon/nettbrett-app – hotspot-modus til lokalt bruk”.
 3. Se forrige trinn. Kameraet går tilbake til hotspot-modus når det blir tilbakestilt.
 4. Kontroller ruterens passord
 5. Endre ruterens SSID-navn slik at det bare inneholder standardtegn (ikke åäö#& og lignende)
 6. Vær oppmerksom på at ruteren må være passordbeskyttet når du installerer kameraet via WiFi. Hvis du har andre enheter på nettverket som krever en tilkobling uten passord, kan du opprette et passordbeskyttet gjestenettverk på ruteren som kameraet kan bruke.
12.  Jeg har glemt passordet Se avsnittet om OSS
13.  Bildet er svart-hvitt
 1. IR-lampene er på
 1. Kameraet er plassert i et mørkt miljø. Prøv å flytte det eller juster posisjonen.