Problemen oplossen

Probleem Mogelijke fout Actie
1.     I kan de video-stream van de camera niet zien
 1. De camera is niet online
 2. De smartphone/tablet is niet online
 1. Volg de volgende stappen:
  1. Tik een aantal keer op de toets Opnieuw verbinden in de app
  2. Zorg ervoor dat de voedingskabel van de camera is aangesloten. Het rode led-lampje moet constant branden.
  3. Schakel de camera uit en weer in en wacht 1 minuut tot de camera is opgestart
  4. Zorg dat DHCP op uw router is ingeschakeld.
  5. Sluit een netwerkkabel aan tussen de camera en de router om te kijken of er een probleem is met de wifi-verbinding. Zo ja, ga dan naar (11) in deze sectie.
  6. Reset de camera door de resetknop op de voedingskabel ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden totdat het rode led-lampje begint te knipperen. Start opnieuw met de configuratie.
 2. Controleer de internetverbinding op uw smartphone/tablet
2.     I kan de camera niet vinden met de app tijdens installatie
 1. De camera is uitgeschakeld
 2. De camera is nog niet volledig opgestart
 3. De camera en de smartphone/tablet zijn verbonden met twee verschillende netwerken
 1. Zorg ervoor dat de voedingskabel van de camera is aangesloten. Het rode led-lampje moet constant branden.
 2. Laat de camera volledig opstarten. Dit kan tot een minuut duren.
 3. Zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met dezelfde router als de camera. Anders zullen deze elkaar niet herkennen.
3.     Ik kan mijn wifi-router niet vinden
 1. De camera is buiten bereik
 2. De router heeft slechts 5 GHz transmissie
 1. Verplaats de camera of de router
 2. Sluit de camera in plaats daarvan aan met een netwerkkabel omdat de camera geen 5 GHz ondersteunt
4.     De bewegingsdetectie reageert te veel
 1. De gevoeligheid is te hoog
 1. Zie de sectie „Bewegingsdetectie”
5.     De beeldkwaliteit is slecht
 1. De beeldinstellingen zijn te laag
 2. De internetverbinding is slecht
 3. De IR-lampen branden
 1. Wijzig de videokwaliteit. Zie de sectie „Geavanceerde instellingen”.
 2. Plaats de camera dichter bij de router of de smartphone/tablet dichter bij een zendmast
 3. De IR-lampen geven een zwart-witbeeld met minder details.
6.     Ik kan geen video’s opnemen
 1. Geen SD-kaart
 2. De SD-kaart moet geformatteerd worden
 3. Verkeerde filter in de Gebeurtenissenlijst
 1. Plaats een SD-kaart. De SD-kaartsleuf vindt u aan de achterkant van de camera onder het rubberen deksel, naast de voedingskabel. De SD-kaart moet van snelheidsklasse 10 zijn voor de beste prestaties.
 2. Formatteer de SD-kaart. Zie de sectie „Geavanceerde instellingen”. Houd er rekening mee dat alle data zal worden gewist!
 3. Zie de sectie Opnemen
7.     De e-mailwaarschuwing werkt niet
 1. Een van de instellingen is niet ingeschakeld
 2. De e-mailinstellingen zijn onjuist
 1. Alle drie onderstaande instellingen moeten ingeschakeld zijn
  1. Schakel e-mailwaarschuwing in
  2. E-mail instellen
  3. Meldingen inschakelen voor bewegingsdetectie
 2. Controleer de e-mailinstellingen. Een G-mailaccount wordt aanbevolen. Zie de sectie „Bewegingsdetectie” voor meer details.
8.     Felle witte vlekken verschijnen ‘s avonds
 1. De IR-lamp reflecteert tegen een oppervlak
 1. Beweeg de camera zodanig dat de IR-stralen de cameralens niet raken
9.     Fout geheugenkaar
 1. De kaart is niet van snelheidsklasse 10
 2. De kaart moet geformatteerd worden
 3. De kaart is vol
 1. Vervang de kaart
 2. Formatteer de SD-kaart. Zie de sectie „Geavanceerde instellingen”. Houd er rekening mee dat alle data zal worden gewist!
 3. Verwijders bestanden van de kaart of stel de camera zo in dat oude bestanden worden overschreven
10.  De verkeerde datum/tijd wordt in de video’s weergegeven
 1. De tijdzone is onjuist
 2. De zomertijd is onjuist
 1. Verander de tijdzone. Zie de sectie Geavanceerde instellingen.
 2. Als in uw land zomertijd wordt gebruikt en het is zomer, schakel dan Daglicht in. Zie de sectie „Geavanceerde instellingen”.
11.  De camera werkt niet met wifi
 1. De camera is buiten het bereik van de router
 2. De hotspot-stand is ingeschakeld
 3. De camera is gereset naar de standaardinstellingen
 4. Het wachtwoord van de router in onjuist dus de camera kan geen verbinding maken
 5. De SSID van de router bevat ongeldige letters of symbolen
 6. De router is niet beveiligd met een wachtwoord.
 1. Verplaats de camera dichterbij de router.
 2. Probeer de hotspot van de camera te vinden in de wifi-instellingen van uw smartphone/tablet. Zie de sectie „Basisinstallatie van de camera in de smartphone/tablet-app – hotspot-stand voor lokaal gebruik”. Verbind de camera in dit geval met een kabel met de router en volg de sectie „Basisinstallatie van de camera in de smartphone/tablet-app – verbinding met router en toegang tot het internet”.
 3. Zie de vorige stap. In de standaardinstelling keert de camera terug naar hostpot-stand.
 4. Controleer het wachtwoord van de router
 5. Wijzig de SSID-naam van de router met alleen standaard letters (geen åäö#& en dergelijke)
 6. Houd er rekening dat de router met een wachtwoord moet worden beschermd bij de installatie van de camera via WiFi. Als u andere apparaten op het netwerk heeft die een wachtwoordvrije verbinding nodig hebben, kunt u een gastnetwerk aanmaken met een wachtwoord op de router die door de camera gebruikt kan worden.
12.  Ik ben het wachtwoord vergeten Zie de sectie Veelgestelde vragen
13.  Het beeld is zwart-wit
 1. De IR-lampen branden
 1. De camera bevindt zich in een donkere omgeving. Verplaats de camera of pas de positie aan.