Opptak

Kameraet kan ta opp når det registrerer en bevegelse. Se avsnittet om ”Bevegelsessensoren” for å aktivere denne funksjonen.

Siden kameraet ikke har internminne må du sette inn et SD-kort. Du finner SD-kortsporet på kameraets bakside, under gummilokket ved siden av strømkabelen. For å få best ytelse bør SD-kortet være rangert som klasse 10.

Hvis du vil ta opp manuelt, går du til direktevideoen ved å finne kameranavnet og trykker på øyeblikksbildet eller ikonet under kameranavnet.

camerapicture

Trykk på den røde sirkelknappen i direktevideomodus for å begynne opptaket. Kameraet vil ta opp i 60 sekunder og du trenger ikke å slå av opptaket. Opptaket vil stanse automatisk.

Trykk på kameraknappen for å ta et øyeblikksbilde. Du trenger ikke et SD-kort til å ta øyeblikksbilder da disse vil bli lagret på telefonen/nettbrettet. I iOS blir de lagret i kamerarull-albumet. I Android blir de lagret i snapshot-mappen i fotogalleriet.

Gå til hovedmenyen og trykk på Innstillinger-knappen for å se dine opptaksfiler.

Foto 2015-03-31 15 13 59

Deretter trykker du på hendelseslisteknappen for kameraet du har gjort opptak med.

app_event_list

En tom hendelsesliste vises. Trykk på Søk og juster filteret til tidsintervallet du ønsker å se. Trykk på OK. Du får en liste over alle registrerte hendelser. Trykk på feltet du vil å se på.

Foto 2015-04-24 13 19 17          Foto 2015-04-24 13 24 11          Foto 2015-04-24 13 24 30

Last ned filer

Se den engelske bruksanvisningen.

Slett filer

Se den engelske bruksanvisningen.