Grunnleggende installering av kameraet i telefon/nettbrett-appen – koble til ruter og internettilgang

For standardinstallasjonen trenger du en ruter med kablet og trådløs tilkobling.

Vær oppmerksom på at ruteren må være passordbeskyttet når du installerer kameraet via WiFi. Hvis du har andre enheter på nettverket som krever en tilkobling uten passord, kan du opprette et passordbeskyttet gjestenettverk på ruteren som kameraet kan bruke.

 1. Last ned farmCam-appen fra AppStore eller Google Play. Appen er kun tilgjengelig for iOS og Android på nåværende tidspunkt.
 2. Koble kameraet til ruteren med den korte mikro-USB-RJ45-kabelen. Bruk RJ45-tilkoblingen og en ekstra nettverkskabel med tilstrekkelig lengde dersom det er nødvendig.
 3. Koble kameraet til strømforsyningen.
 4. Vent i ca. 45 sekunder på at kameraet starter opp. Både det grønne og røde LED-lyset skal lyse uavbrutt.
 5. Pass på at telefonen/nettbrettet er koblet til den samme ruteren som kameraet.
 6. Åpne appen og trykk på Legg til kamera-symbolet
  app_add
 7. Trykk på Søk, velg kameraet fra listen og trykk på delta.
  Foto 2015-03-31 15 14 08          Foto 2015-03-31 15 14 21
 1. Skriv inn systemnavnet og sikkerhetskoden du har valgt. Standardkoden er 123456, som du vil bli bedt om å endre. Du kan ikke bruke spesialtegn som å,ä,ö,#,&. MERK: Skriv ned den nye koden! Dersom du mister koden må du tilbakestille kameraet. Se OSS-avsnittet.
  Foto 2015-03-31 15 15 08
 2. Trykk på Lagre. Du blir sendt tilbake til hovedsiden.
 3. Kameraet er fortsatt koblet til ruteren med nettverkskabel. Trykk på Innstillinger-knappen for å bruke ruterens wifi-nettverk til å koble til kameraet.
  settings
 1. Trykk på kamerainnstillinger-knappen til kameraet du vil koble til.
  app_device_edit
 2. Velg Avansert.
  Foto 2015-03-31 15 15 30
 3. Du blir bedt om å oppgi administratorpassordet. Dette er ikke samme passord som sikkerhetskoden men har samme standardverdi (123456). Grunnen til at det er to passord er fordi dette gir deg muligheten til å gi folk tilgang til kameraet med sikkerhetskoden uten at de kan endre kamerainnstillingene, som man trenger administratorpassordet for å gjøre.
 4. Du får opp menyen for avanserte innstillinger. Rull ned til du finner seksjonen om WiFi.
  Foto 2015-03-31 15 16 06          Foto 2015-03-31 15 16 12
 1. Trykk på WiFi-teksten, velg den trådløse nettverksruteren din og skriv inn ruterpassordet.
 2. Trykk på Tilbake og deretter Lagre.
 3. Trykk på Innstillinger-knappen for å gå ut av innstillinger-vinduet.
  settings
 1. Koble nettverkskabelen fra ruteren og start kameraet på nytt. Vent 45 sekunder på at kameraet skal koble seg på nettet. Når kameraet kobler seg til nettverket vil den grønne LED-lampen lyse uavbrutt.
  • Dersom kameraet ikke kobler seg på nettet etter 45 sekunder (den grønne LED-lampen lyser ikke uavbrutt), kontroller du at ruterpassordet er riktig og at kameraet befinner seg tilstrekkelig nær den trådløse ruteren. Slå av kameraet, koble den korte mikro-USB-RJ45-kabelen til ruteren og gjenta prosedyren fra trinn 10 ovenfor.
 2. Trykk på kamerabildet. Tilkoblingsikonet nedenfor vises hvis kameraet ikke har sendt et bilde. Klikk på ikonet hvis det vises. Du vil da se bildet fra kameraet.
  connected