Grunnleggende installering av kameraet i telefon/nettbrett-app – hotspot-modus til lokalt bruk

I hotspot-modus oppretter kameraet sitt eget trådløse nettverk. Du trenger ikke ruter, men du vil ikke kunne se kamerabildet hvis du er for langt unna siden kameraets rekkevidde vil være begrenset. Du kan ikke regne med en rekkevidde over 50 meter.

Kameraet er som standard innstilt på hotspot-modus. Dersom kameraet tidligere ble koblet til en ruter kan du tilbakestille det ved å trykke på tilbakestillingsknappen på strømkabelen i 5 sekunder til den røde LED-lampen begynner å blinke.

 1. Last ned farmCam-appen fra AppStore eller Google Play. Appen er kun tilgjengelig for iOS og Android på nåværende tidspunkt.
 2. Koble kameraet til strømforsyningen.
 3. Vent i ca. 45 sekunder på at kameraet starter opp. Den røde lampen skal lyse uavbrutt. Den grønne lampen skal vise ett langt og to korte lysblink.
 4. Gå til telefonens/nettbrettets WiFi-innstillinger og velg kameraets nettverk. Nettverket heter HD-xxxxxx, der xxxxxx er de seks sifrene midt i kameraets enhet-ID. Denne finner du på etiketten som er festet på undersiden av kamerahuset.
 5. Skriv inn passordet, 12345678, for å koble deg til wifi-nettverket.
 6. Åpne farmCam-appen og trykk på Legg til kamera-symbolet.
  app_add
 7. Trykk på Søk, velg kameraet fra listen og trykk på delta.
  Foto 2015-03-31 15 14 08          Foto 2015-03-31 15 14 21
 8. Skriv inn systemnavnet og sikkerhetskoden du har valgt. Standardkoden er 123456, som du vil bli bedt om å endre. Du kan ikke bruke spesialtegn som å,ä,ö,#,&. MERK: Skriv ned den nye koden! Dersom du mister koden må du tilbakestille kameraet. Se OSS-avsnittet.
  Foto 2015-03-31 15 15 08
 9. Trykk på Lagre
 10. Du blir sendt tilbake til hovedsiden hvor du kan se alle kameraene som er installert. Trykk på kamerabildet for å se direktebilder. Tilkoblingsikonet nedenfor vises hvis kameraet ikke har sendt et bilde. Klikk på ikonet hvis det vises. Du vil da se bildet fra kameraet.
  connected