Fysisk installasjon av kameraet

Kameraets justeringsskruer gjør at det kan vinkles i forskjellige posisjoner, avhengig av hvor det skal monteres. Det kan monteres på alle steder som har tilgang til en strømkilde. Strømkabelen er 2,8 m lang. Bruk en skjøteledning dersom dette ikke er tilstrekkelig.

Vi anbefaler at du henter hjelp fra en annen person når du skal installere kameraet. En person holder kameraet på plass mens den andre ser på appen til man når riktig vinkel.

Antennen bør som startpunkt stå vinkelrett i forhold til ruteren.

farmcamip_physical_install

Gå til avsnittet om feilsøking om det oppstår problemer med installeringen. Kontakt din lokale forhandler hvis dette ikke løser problemet ditt.