Dodawanie kamery

Do monitora machineCam można podłączyć do czterech kamer. Kamera dołączona do systemu machineCam jest domyślnie powiązana z kanałem 1.

Na tym etapie nie włączaj kamery. Przyciskami strzałek na monitorze wybierz kanał, którego ma używać nowa kamera. Kanał jest pokazany w lewym górnym rogu ekranu.

mC-addcamera1

Naciśnij okrągły przycisk, aby uzyskać dostęp do menu. UWAGA: nie przytrzymuj wciśniętego przycisku – spowoduje to wyłączenie monitora. Przy pomocy strzałek przejdź do ikony „Add Camera” (Dodaj kamerę).

mC-addcamera2

Aktywna ikona jest oznaczona na biało. Naciśnij kwadrat, aby wybrać opcję. Teraz pojawi się tekst „Pairing Start” (rozpoczęcie parowania) i ekran odliczania. Włącz kamerę. Kamera powinna automatycznie odnaleźć monitor i połączyć się z wybranym kanałem. Jeśli obraz z kamery nie pojawi się automatycznie, przy pomocy długopisu lub spinacza wciśnij wewnętrzny przycisk oznaczony „PAIR” (sparuj) z tyłu kamery, w pobliżu złącza antenowego. Tę czynność należy wykonać w trakcie odliczania czasu.

Skärmavbild 2015-06-23 kl. 17.41.47