Kategoriarkiv: liftCam Pro Sv

Teknisk specifikation

Monitor

LCD-storlek 7″
Upplösning 800 x 3 (RGB) x 480
Kontrast 500:1
Ljusstyrka 400 cd/m²
Visningsvinkel U: 50 / D: 70, R/L: 70
Punkttäthet 0.0642(W) x 0.1790(H)
Bildformat 16:9
Kanaler 4 Kanaler
Frekvens 2400 – 2483.5 MHz
Mottagarkänslighet -89 dBm
Dekompression MPEG4
Modulation 2.4G FSK/GFSK
Tidsfördröjning 120ms
Antenn 5 dBi
SD-kort Max 128 GB micro SD
Systemformat PAL / NTSC
Inspänning DC 10-32V
Effektförbrukning Max. 6W
Högtalare 1.5W/8Ω
Funktionstemperatur -20~+70ºC,RH90%
Lagringstemperatur -30~+80ºC,RH90%
Kapslingsklassning IP30

Kamera

Kameravinkel 120°
Kabellängd 3 meter
IR-funktionalitet Ja
Inspänning DC 8-32V
Effektförbrukning Max 250 mA @ 12V / Max 140 mA @ 24V
Frekvens 2400 – 2483.5 MHz
Antenn 3 dBi
Sändavstånd 120 meter
Avgiven effekt 17 dBm
Funktionstemperatur -20~+70ºC,RH90%
Lagringstemperatur -30~+80ºC,RH90%
Kapslingsklassning IP69K

Felsökning

Problem Tänkbart fel Åtgärd
 1. Jag kan inte se kamerabilden på monitorn
 1. Monitorn är helt svart.
 2. Monitorn är helt svart men den röda strömindikatorn på monitorn lyser.
 3. Monitorn visar “No Signal”.
 1. Det finns ingen ström till monitorn.
  1. Se till att maskinens motor går så att cigarettuttaget har ström.
  2. Kontrollera monitorns ströminkoppling. Om cigarettadaptern används så visar den röda LED:en på adaptern om den har ström.
  3. Kontrollera så att monitorkabelns ände är ihopkopplad med kabeln som är kopplad till strömkällan.
 2. Monitorn är inte påslagen. Tryck på den runda knappen i cirka 3 sekunder.
 3. Det finns ingen kamera som sänder på denna kanal.
  1. Se till att antennerna sitter fast på både kameran och monitorn.
  2. Använd pilknapparna för att gå igenom alla kanaler för att hitta kanalen som kameran sänder till.
  3. Kontrollera så att kameran får ström. En röd LED ovanför kameralinsen lyser om kameran har ström.
  4. Försök att koppla kameran och monitorn igen (se avsnittet “Lägg till en kamera”).
  5. Flytta kameran närmare monitorn för att se om de är för långt bort från varandra (se (3) i detta avsnitt).
 1. Det kommer oljud från monitorn
 1. Kameran och monitorn är för nära varandra och orsakar rundgång
 1. Flytta kameran längre bort från monitorn eller sänk volymen (se avsnittet ”Menyfunktioner/Inspelning”).
 1. Bilden är hackig
 1. Kameran och monitorn är för långt ifrån varandra, eller så finns det för mycket signaldämpande material emellan dem.
 1. Skapa en bättre signalväg mellan kameran och monitorn.
  1. Flytta kameran eller monitorn något för att få fri sikt mellan antennerna.
  2. Använd extraantennen (art. nr. 5027).
 1. Bilden är svart-vit
 1. IR-ljuset är på.
 2. Färginställningarna behöver justeras.
 1. IR-ljuset slås på i mörker. Försök att placera kameran på ett ljusare ställe.
 2. Se avsnittet ”Menyfunktioner/Bild”).
 1. Inspelningsfunktionen fungerar inte
 1. Det finns inget SD-kort i monitorn
 1. Sätt i ett micro SD-kort (se avsnitten ”Installera ett SD-kort” och ”Menyfunktioner/Inspelning”).

FAQ

 • Kan jag spela in videon?
  • Ja, om du installerar ett SD-kort i monitorn. Se avsnitten ”Installera ett SD-kort” och ”Menyfunktioner/Inspelning”.
 • Hur får jag kameran att automatiskt hitta monitorn?
  • Vänta tills nedräkningen har börjat med att ansluta strömmen till kameran. Om strömmen är på sedan tidigare så kommer kameran inte automatiskt hitta monitorn. Om det inte är praktiskt möjligt för dig att ansluta kamerans ström under nedräkningen, tryck på ”PAIR”-knappen på kamerans baksida med en penna eller ett gem istället.
 • Kan jag flytta systemet mellan olika maskiner?
  • Ja. Om du använder cigarettströmuttaget till monitorn och FlexiPack X-batteriet till kameran så är systemet helt flexibelt och kan flyttas mellan maskiner på några minuter.
 • Är kameran vattentät?
  • Ja, den är IP69K-klassad vilket betyder att den kan placeras utomhus i alla väder och till och med spolas av med högtryckstvätt.
 • Kan jag använda fler än en monitor till samma kamera?
  • Nej, det är tyvärr inte möjligt.
 • Kan jag använda fler än en kamera till monitorn?
  • Ja, du kan ha upp till 4 kameror kopplade till samma monitor.
 • Ska den magnetiska extraantennen användas med kameran eller monitorn?
  • Extraantennen (art. nr. 5027) passar till både kameran och monitorn, men den ger bäst effekt om den placeras på den sändande sidan (kameran).
 • Varför blir det ibland lite hackig bild när jag kör?
  • Signalmottagningen beror på omgivningen. Du kan förbättra den generella signalmottagningen med en större antenn.
 • Fryser kameran sönder vid låga temperaturer?
  • Nej, vid extremt låga temperaturer så kan kameran stänga av sig, men funktionaliteten kommer tillbaka när det blir varmare igen.
 • Kan jag loopa kanalerna i tvåskärmsläge?
  • Nej, det går tyvärr inte.
 • Fler frågor?

 

Installera ett SD-kort

SD-kortet installeras på ovansidan av monitorn. Ta bort luckan som är fastsatt med en skruv, sätt i SD-kortet och skruva fast luckan igen. SD-kortet ska vara av typen micro-SD Class 10 och kan vara maximalt 128 GB.

Inspelningstid

SD-kortstorlek

8G

16G

32G

64G

128G

EN KANAL (640x480x1)

14h

28h

55h

110h

220h

TVÅ KANALER (400x480x2)

13h

25h

50h

101h

201h

Menyfunktioner

Tryck på den runda knappen för att komma in i menyn. OBS: Håll inte inne den runda knappen för länge – detta stänger av monitorn.

mC-menu

De åtta menyfunktionerna visas, och den aktiva ikonen är markerad med vitt. Använd pilknapparna för att navigera mellan funktionerna. Välj funktion genom att trycka på den fyrkantiga knappen. För att backa ut från en kategori eller stänga menyn, tryck på den runda knappen.

En del funktioner har underfunktioner. Använd pilknapparna för att navigera mellan underfunktionerna och välj med den fyrkantiga knappen. För att navigera ut från en underfunktion, tryck den fyrkantiga knappen igen.

Volym

mC-sound

Använd pilknapparna för att höja eller sänka volymen.

Bild

mC-colour

Denna funktion har tre underfunktioner. Använd pilknapparna för att navigera mellan underfunktionerna och välj med den fyrkantiga knappen. För att navigera ut från en underfunktion, tryck den fyrkantiga knappen igen.

Ljusstyrka

Använd pilknapparna för att göra bilden ljusare eller mörkare.

Kontrast

Använd pilknapparna för att ändra kontrasten mellan ljusa och mörka områden.

Färgmättnad

Använd pilknapparna för att ändra färgmättnaden. Ett lågt värde ger en svart-vit bild.

Bildriktning

mC-mirror

Denna funktion styr hur kamerabilden visas på monitorn. Du kan spegelvända bilden, vända den upp och ned, eller bådadera.

Inspelning

mC-recording

Om du vill spela in den valda kanalen, se först till att det finns ett micro-SD-kort installerat i monitorn.

Denna funktion har tre underfunktioner. Använd pilknapparna för att navigera mellan underfunktionerna och välj med den fyrkantiga knappen. För att navigera ut från en underfunktion, tryck den fyrkantiga knappen igen.

Starta/stoppa inspelning

För att starta eller stoppa inspelningen, växla brytaren. Inspelningen är igång när brytaren är grön, och en lite blå fyrkant syns högst upp i bilden. OBS: Systemet ger ingen varning om SD-kortet inte är installerat!

Skriv över gamla filer

Växla brytaren för att tillåta att monitorn skriver över de äldsta filerna när SD-kortet är fullt.

Formatera SD-kortet

Växla brytaren för att formatera SD-kortet. OBS: Alla filer kommer att raderas!

Loopinställningar

mC-loop

Här kan du välja vilka kanaler som ska vara med i kanalloopingen (se avsnittet ”Navigera mellan kanalerna”). Använd pilknapparna för att växla brytarna. En grön brytare betyder att kanalen är inkluderad.

Tidsikonen anger intervallet i sekunder innan monitorn byter till nästa kanal. Använd pilknapparna för att öka eller minska intervallet.

System

mC-settings

Denna funktion har tre underfunktioner. Använd pilknapparna för att navigera mellan underfunktionerna och välj med den fyrkantiga knappen. För att navigera ut från en underfunktion, tryck den fyrkantiga knappen igen.

Tid

Här ställer man in datum och tid för systemet. Stega mellan siffrorna med den fyrkantiga knappen och använd pilknapparna för att ändra värdet.

Färgsystem

Här ställer man in om videon ska vara i PAL- eller NTSC-format. Använd pilknapparna för att byte mellan de två alternativen.

Automatisk avbländning

Växla brytaren för att tillåta att monitorn går in i nattläge och blir mörkare efter 5 sekunder i en mörk miljö.

Backindikator

Växla brytaren för att slå på backindikatorerna på kanal 4. Dessa kan enbart användas på kanal 4.

Spela upp

mC-play

Här kan du se dina inspelade filer på SD-kortet. Om det inte finns något SD-kort så kommer tvåskärmsläget att visas.

Lägg till kamera

mC-addbutton

Här kan du lägga till en kamera till systemet.

OBS: Innan du väljer denna kategori, se till att du har valt den kanal som du vill lägga till kameran på. Kanalen syns i den övre vänstra hörnet.

Se avsnittet “Lägg till en kamera” för ytterligare instruktioner.

Tvåskärmsläge

Genom att trycka på den fyrkantiga knappen så kommer man till tvåskärmsläget där man kan se två kameror samtidigt. När monitorn är i tvåskärmsläge så kommer vänsterpilen att byta kanal på den vänstra bilden, och högerpilen byter kanal på den högra bilden. På detta sätt kan du enkelt ställa in vilka kameror du vill se utan att behöva gå in i en inställningsmeny. Det finns ingen loopfunktion för tvåskärmsläget.

Lägg till en kamera

Upp till fyra kameror kan kopplas till en liftCam Pro-monitor. Kameran som följer med systemet är förinställd på kanal 1.

Koppla inte in kameran till strömkällan än. På monitorn, använd pilknapparna för att välja den kanal som du vill ha din nya kamera på. Kanalen syns längst upp i vänstra hörnet.

mC-addcamera1

Tryck på den runda knappen för att komma in i menyn. OBS: Håll inte inne den runda knappen för länge – detta stänger av monitorn. Använd pilknapparna för att navigera till Lägg till kamera-ikonen.

mC-addcamera2

Den aktiva ikonen är markerad med vitt. Tryck på den fyrkantiga knappen för att välja denna funktion. Du kommer nu att se texten ”Pairing Start” och en nedräkning. Koppla in kameran till strömförsörjningen och den ska automatiskt hitta monitorn och lägga sig på den aktiva kanalen. Om kamerabilden inte dyker upp automatiskt, använd en penna eller ett gem och tryck på den integrerade knappen märkt med ”PAIR” på kamerans baksida, nära antenninkopplingen. Detta måste göras under nedräkningen.

Skärmavbild 2015-06-23 kl. 17.41.47

Så kommer du igång

liftCam Pro-systemet är väldigt lätt att använda.

 1. Se till att kameran och monitorn sitter fast ordentligt och är inkopplade till sina strömkällor. Monitorns röda LED lyser när den är kopplad till en strömkälla.
 2. Kameran slås på automatiskt när den kopplas till en strömkälla – det finns ingen på/av-knapp.
 3. Monitorn slås på genom att trycka in och hålla ner den runda knappen i ungefär 3 sekunder. Kamerabilden dyker då automatiskt på kanal 1. I annat fall, se ”Lägg till kamera”-avsnittet.

Installation

Monitor

Välj rätt strömkabel beroende på hur monitorn ska drivas, och koppla strömkabeln till monitorns kabel.

Om monitorn ska drivas direkt från fordonets elsystem, koppla den svarta kabeln till jord och den röda kabeln till elsystemets positiva pol. Om den vita kabeln kopplas till den positiva kabeln för backljuset så kommer monitorn automatiskt att byta till kanal 4 när backljuset tänds. Det är inte nödvändigt att koppla in den vita kabeln om denna funktion inte ska användas.

Om monitorn ska drivas via 12V cigarettuttaget, sätt i adaptern i uttaget.

Fäst den solfjäderformade monitorställetpå gaffeltrucken och fäst sedan monitorn i monitorstället.

mC-monitor-installation

Kamera

 

Koppla kameran till Flexi Pack-batteriet och placera kameran och batteriet på önskat ställe. OBS: Flexi Pack-batteriet driver kameran så fort det kopplats in. Om du lämnar batteriet inkopplat när kameran inte används så kommer batteriet snabbt att ladda ur.

Om kameran ska drivas direkt från fordonets elsystem, fäst kamerafästet ordentligt på lämplig plats. Använd förlängningen till kamerans strömkabel och koppla den svarta kabeln till jord och den röda kabeln till elsystemets positiva pol.