Categorie archief: liftCam Pro Nl

Technische gegevens

Monitor

LCD-formaat 7″
Resolutie 800 x 3 (RGB) x 480
Contrast 500:1
Helderheid 400 cd/m²
Kijkhoek U: 50 / D: 70, R/L: 70
Stipgraad 0.0642(W) x 0.1790(H)
Beeldverhouding 16:9
Kanaal 4 kanalen
Werkingsfrequentie 2400 – 2483.5 MHz
Ontvangstgevoeligheid -89 dBm
Decompressievorm MPEG4
Modulatie 2.4G FSK/GFSK
Vertraging 120ms
Antenne 5 dBi
SD-kaart Max 128 GB micro-SD
Systeemformat PAL / NTSC
Stroomvoeding DC 10-32V
Stroomverbruik Max. 6W
Luidspreker 1.5W/8Ω
Bedrijfstemperatuur -20~+70ºC,RH90%
Opslagtemperatuur -30~+80ºC,RH90%
IP-classificatie IP30

Camera

Camerahoek 120°
Kabellengte 3 meters
IR-functionaliteit Ja
Stroomvoeding DC 8-32V
Stroomverbruik Max 250 mA @ 12V / Max 140 mA @ 24V
Werkingsfrequentie 2400 – 2483.5 MHz
Antenne 3 dBi
Zendafstand 120 meter
Uitzendkracht 17 dBm
Bedrijfstemperatuur -20~+70ºC,RH90%
Opslagtemperatuur -30~+80ºC,RH90%
IP-classificatie IP69K

Probleemoplossing

Probleem Mogelijke fout Actie
 1. Ik zie het camerabeeld niet op de monitor
 1. De monitor is volledig donker.
 2. De monitor is donker maar het rode lampje op de monitor brandt.
 3. De monitor geeft „Geen signaal” weer.
 1. De monitor is niet voorzien van stroom.
  1. Zorg dat de motor van de machine draait om het stopcontact van stroom te voorzien.
  2. Controleer de stroomvoorziening naar de monitor. Als de sigarettenadapter wordt gebruikt, zal de rode LED op de adapter aanduiden of de adapter van stroom wordt voorzien.
  3. Controleer of de monitorkabel is verbonden met het uiteinde van de kabel die is aangesloten op de voedingsbron.
 2. De monitor is niet ingeschakeld. Druk de ronde knop gedurende 3 seconden in.
 3. Er is geen camera die naar het geselecteerde kanaal zendt
  1. Zorg dat de antennes respectievelijk op de camera en de monitor zijn bevestigd.
  2. Gebruik de pijltoetsen om door de kanalen te scannen om het kanaal te vinden waarop de camera uitzendt.
  3. Zorg dat de camera van stroom wordt voorzien. Een rode LED boven de cameralens zal branden wanneer de stroom is aangesloten.
  4. Probeer de camera nogmaals met de monitor te koppelen (zie de sectie „Een camera toevoegen”)
  5. Plaats de camera dichter bij de monitor om te kijken of het een probleem van afstand is (ga naar (3) in deze sectie).
 1. De monitor maakt een piepend geluid
 1. De camera en monitor bevinden zich te dicht bij elkaar, waardoor audiostoring wordt veroorzaakt
 1. Plaats de camera verder van de monitor of zet het volume lager (zie de sectie „menuopties/volume”).
 1. De beeldsnelheid is laag
 1. De camera en de monitor bevinden zich te ver van elkaar of er bevindt zich te veel verzwakkend materiaal tussen beide.
 1. Creëer een beter signaalpad tussen de camera en de monitor.
  1. Verplaats de camera of de monitor een beetje voor een duidelijke lijn van het zicht.
  2. Gebruik de verlengde antenne (art.nr. 5027).
 1. Het beeld is zwart-wit
 1. De IR-lamp brandt.
 2. De kleurinstellingen dienen te worden aangepast.
 1. De IR schakelt in bij donkere omstandigheden. Probeer voor meer licht in de cameralens te zorgen.
 2. Zie de sectie „Menuopties/beeld”.
 1. De opname werkt niet
 1. Er bevindt zich geen SD-kaart in de monitor
 1. Plaats een micro-SD-kaart (raadpleeg de sectie „Plaatsen van een SD-kaart” en „Menu/opnemen”).

FAQ

 • Kan ik de video opnemen?
  • Ja, als u een micro SD-kaart in de monitor plaatst. Raadpleeg de secties „Een SD-kaart plaatsen” en „Menuopties/opnemen”.
 • Hoe kan ik de camera automatisch aan de monitor laten koppelen?
  • De truc is om te wachten totdat de afteltimer van het koppelen word getoond en vervolgens de camera van stroom te voorzien. Als de stroom reeds is ingeschakeld, zal deze niet automatisch koppelen. Als het voor u praktisch onmogelijk is om de stroom van de camera in te schakelen tijdens het aftellen, druk dan in plaats daarvan op de koppelingsknop naast de camera-antenne met gebruik van een pen of een paperclip.
 • Kan ik het systeem tussen verschillende machines wisselen?
  • Ja, als u het aanstekerstopcontact gebruikt voor de monitor en de FlexiPack-accu voor de camera, is het systeem volledig flexibel en kan het binnen enkele minuten vrij verplaatst worden tussen machines.
 • Is de camera waterdicht?
  • Ja, de camera is IP69K geclassificeerd, wat inhoudt dat deze buiten geplaatst kan worden, blootgesteld kan worden aan het weer en zelfs gereinigd kan worden met behulp van een hogedrukreiniger.
 • Kan ik meer dan één monitor met dezelfde camera gebruiken?
  • Nee, dat is niet mogelijk.
 • Kan ik meer dan één camera gebruiken op de monitor?
  • Ja, u kunt tot maximaal 4 camera’s op dezelfde monitor aansluiten.
 • Dient de verlengde antenne gebruikt te worden met de monitor of de camera?
  • De verlengde magnetische antenne (art.nr. 5027) past op zowel de camera als op de monitor. Echter, wanneer u de antenne op de zendzijde (camerazijde) plaatst, geeft dit een beter effect.
 • Waarom neemt de beeldsnelheid soms af tijdens het rijden?
  • Dit gebeurt omdat de signaalontvangst afhankelijk is van de omgeving. U kunt de algemene signaalontvangst verbeteren door gebruik van een grotere antenne.
 • Zal de camera defect raken bij zeer lage temperaturen?
  • Nee, bij extreem lage temperaturen schakelt de camera mogelijk uit, maar zal weer functioneren wanneer de temperatuur weer omhoog gaat.
 • Kan ik de kanalen loopen in split-screenstand?
  • Nee, dat is niet mogelijk.
 • Verdere vragen?

Een SD-kaart plaatsen

De SD-kaart wordt in de bovenkant van de monitor geplaatst. Verwijder het klepje dat met een schroef is vastgezet, plaats de SD-kaart en schroef het klepje weer vast. De SD-kaart moet van het type micro-SD klasse 10 zijn met een maximum van 128 GB.

Opnametijden

Formaat SD-kaart

8G

16G

32G

64G

128G

ENKEL KANAAL (640x480x1)

14u

28u

55u

110u

220u

DUBBEL KANAAL (400x480x2)

13u

25u

50u

101u

201u

Menuopties

Door op de ronde knop te drukken krijgt u toegang tot het menu. OPMERKING: Niet ingedrukt houden – hierdoor zal de monitor uitschakelen.

mC-menu

De acht menucategorieën zullen worden getoond en het actieve pictogram wordt wit aangeduid. Gebruik de pijlen om tussen de catergorieën te navigeren. Selecteer categorie door op de vierkante knop te drukken. Om een categorie of het menu at te sluiten, druk op de ronde knop.

Sommige categorieën hebben een subcategorie. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Volume

mC-sound

Gebruik de pijltoetsen om het volume aan te passen.

Beeld

mC-colour

Deze categorie heeft drie subcategorieën. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Helderheid

Gebruik de pijltoetsen om het beeld helderder of donkerder te maken.

Contrast

Gebruik de pijltoetsen om het contrast tussen lichte en donkere gebieden aan te passen.

Kleur

Gebruik de pijltoetsen om de kleurverzadiging aan te passen. Een lage waarde zorgt voor een zwart-witbeeld.

Spiegelen/omdraaien

mC-mirror

Met deze categorie wordt ingesteld hoe het camerabeeld op de monitor wordt weergegeven. U kunt het beeld spiegelen, ondersteboven draaien of beide.

Opnemen

mC-recording

Als u op het huidige kanaal video wilt opnemen, zorg dan eerst dat er een micro-SD-kaart in de monitor is geplaatst.

Deze categorie heeft drie subcategorieën. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Opnemen aan/uit

Druk op de schakelaar om de opname te starten en te stoppen. De opname is gestart wanneer de schakelaar groen is en een klein blauw vierkantje bovenin het beeld wordt weergegeven. OPMERKING: Het systeem geeft geen waarschuwing als er geen SD-kaart is geplaatst!

Oude bestanden overschrijven

Druk op de schakelaar om de monitor de oudste bestanden te laten overschrijven wanneer de SD-kaart vol is.

SD-kaart formatteren

Schakel deze schakelaar om de SD-kaart te formatteren. OPMERKING: Alle bestanden worden hierdoor gewist!

Loopinstellingen

mC-loop

Hier kunt u selecteren welke kanalen moeten worden opgenomen voor kanaallooping (raadpleeg de sectie „Navigeren van de kanalen”). Gebruik de pijltoetsen om de schakelaar te schakelen. De groene schakelaar geeft aan dat dit kanaal is inbegrepen.

Het tijdpictogram stelt het interval waarmee het volgende kanaal wordt getoond in seconden in. Gebruik de pijltoetsen om het interval te verhogen of te verlagen.

Systeem

mC-settings

Deze categorie heeft drie subcategorieën. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Tijd

Hier kunt u de datum en tijd van het systeem instellen. Ga met de vierkante knop naar de nummers en gebruik de pijltjes om de waarden te wijzigen.

Kleursysteem

Hier kunt u instellen of de video het PAL- of het NTSC-format heeft. Gebruik de pijltjes om tussen de twee formats te schakelen.

Automatische dimmer

Schakel deze schakelaar zodat de monitor naar de nachtstand kan overschakelen en donkerder kan worden na 5 seconden in een donkere omgeving.

Steunafstand

Schakel deze schakelaar om de steunafstandindicatoren op kanaal 4 in te schakelen. Houd er rekening mee dat deze alleen kunnen worden gebruikt met kanaal 4.

Afspelen

mC-play

Hier kunt u uw opgenomen bestanden op de SD-kaart bekijken. Als er geen SD-kaart is geplaatst, toont deze keuze de dubbele schermstand.

Camera toevoegen

mC-addbutton

Hier kunt u een camera aan het systeem toevoegen.

OPMERKING: Voordat u deze categorie selecteert, zorg dan dat u het kanaal heeft geselecteerd waarop de camera moet worden toegevoegd. Zie de linkerbovenhoek van de monitor.

Raadpleeg de sectie „Een camera toevoegen” hierboven voor verdere instructies.

Dubbele camerastand

Door het drukken op de vierkante knop zal de monitor in dubbele schermstand overgaan waardoor twee camera’s gelijktijdig worden weergegeven. In dubbele schermstand schakelt de linker pijl het meest linkse camerabeeld door, en de rechter pijl zal het meest rechtse camerabeeld doorschakelen. Aan de hand hiervan kunt u twee gewenste kanalen bekijken zonder naar een instellingenmenu te gaan. Er is geen loopfunctie voor de dubbele schermstand.

Een camera toevoegen

Er kunnen maximaal vier camera’s op de liftCam Pro-monitor worden aangesloten. De camera die bij het liftCam Pro-systeem is inbegrepen zal standaard gekoppeld zijn aan kanaal 1.

Schakel de camera in deze fase niet in. Gebruik op de monitor de pijltoetsten om het kanaal te selecteren dat u wilt gebruiken voor uw camera. Het kanaal wordt in de linkerbovenhoek getoond.

mC-addcamera1

Druk op de ronde knop om het menu te openen. OPMERKING: Niet ingedrukt houden – hierdoor zal de monitor uitschakelen. Gebruik de pijlen om te navigeren naar het pictogram Camera toevoegen.

mC-addcamera2

Het actieve pictogram wordt met wit aangeduid. Druk op het vierkant om de optie te openen. U ziet nu de tekst „Start koppeling” en een afteltimer. Schakel de camera in en deze zou nu automatisch de monitor moeten herkennen en zichzelf toewijzen aan het geselecteerde kanaal. Als het camerabeeld niet automatisch wordt weergegeven, gebruik dan een pen of een paperclip en druk op de interne knop gemarkeerd met „KOPPELEN” aan de achterkant van de camera, dicht bij de antenneaansluiting. Dit moet binnen het aftellen gebeuren.

Skärmavbild 2015-06-23 kl. 17.41.47

Hoe te starten

Het liftCam Pro-systeem is zeer eenvoudig te gebruiken.

 1. Zorg dat de camera en de monitor veilig zijn bevestigd en aangesloten op de voedingsbronnen. De rode LED van de monitor zal branden wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron.
 2. De camera is automatisch ingeschakeld wanneer de stroom is ingeschakeld – er is geen aan/uit-schakelaar.
 3. De monitor wordt ingeschakeld door de ronde aan/uit-knop gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. De camera dient automatisch op kanaal 1 te verschijnen. Als dit niet het geval is, ga dan naar de sectie „Een camera toevoegen”.

Installatie

Monitor

Selecteer de juiste voedingskabel afhankelijk van hoe de monitor gevoed zal worden en sluit deze aan op de monitorkabel.

Als de monitor rechtstreeks door het elektrische systeem van het voertuig gevoed dient te worden, sluit de zwarte draad dan aan op de aarding en de rode draad op de positieve pool van het elektrische systeem. Wanneer de witte draad is verbonden met de positieve draad van het achteruitrijlicht, schakelt de monitor automatisch over naar kanaal 4 wanneer het achteruitrijlicht wordt ingeschakeld. Het is niet nodig de witte draad te verbinden als deze functie niet gebruikt zal worden.

Als de monitor via het 12 V stopcontact/de aansteker gevoed dient te worden, plaatst u de adapter in het stopcontact.

Bevestig de waaiervormige monitorstandaard aan de vorkheftruck, en bevestig de monitor vervolgens op de standaard.

mC-monitor-installation

Camera

Als de camera gebruikt dient te worden met de FlexiPack-accu, bevestig dan de meegeleverde magneet aan de camerahouder. Zorg dat de schroeven niet uit het magnetische oppervlak steken. Sluit de camera aan op de FlexiPack en plaats de camera en accu op de daarvoor bestemde plaats. OPMERKING: De FlexiPack zal onmiddellijk na aansluiten de camera voeden. Als de accu aangesloten blijft terwijl deze niet in gebruik is, zal deze ontladen.

Als de camera rechtstreeks via het elektrische systeem van het voertuig gevoed dient te worden, bevestig de camerahouder dan stevig op de daarvoor bestemde plaats. Gebruik de verlengkabel van de camera en verbind de zwarte draad met de aarding en de rode draad met de positieve pool van het elektrische systeem.