Bruke ekstra kameraer

Du kan bruke inntil 3 ekstra kameraer med din trailerCam-løsning. Vi anbefaler at du parer kameraet med skjermen før du monterer den på maskinen din.

Pare kameraet og skjermen

  1. Koble kameraet til en strømkilde i henhold til instruksjonene på side 7.
  2. Klikk PARE/KL-knappen og gå til kanalen hvor du ønsker å installere kameraet ditt.
  3. Trykk og hold inne PARE/KL-knappen til tallene begynner å telle ned.
  4. Innenfor de 60 sekundene med nedtelling, trykk og hold inne knappen på baksiden av kameraet til teksten ”LAGRE DATA” vises.
  5. Monter kameraet i ønsket posisjon etter at du har sørget for at signalstyrken er god nok.

Veksle mellom kameraer på skjermen

Trykk PARE/KL