Anvendelse af ekstra kameraer

Du kan anvende op til 3 ekstra kameraer med din trailerCam-løsning. Vi anbefaler, at du kæder kameraet sammen med din skærm, før du monterer det på din maskine.

Sammenkædning af kamera og skærm

  1. Tilslut kameraet til en strømkilde i henhold til instruktionerne på side 7.
  2. På skærmen skal du klikke på knappen SAMMENKÆD/KANAL og gå til den kanal, hvor du ønsker at installere dit kamera.
  3. Tryk på knappen SAMMENKÆD/KANAL, og hold den nede, indtil tallene begynder at tælle nedad.
  4. Inden for nedtællingen på 60 sekunder skal du trykke på knappen bag på kameraet og holde den nede, indtil teksten ”GEM DATA” vises.
  5. Montér kameraet på den ønskede position, når du har sikret dig, at signalstyrken er god nok.

Skift mellem kameraerne på skærmen

Tryk på SAMMENKÆD/KANAL