Wprowadzenie

Produkty firmy LUDA Elektronik AB pracują z częstotliwością 2,4 GHz. Ten produkt posiada oznaczenie CE, co oznacza, że spełnia wszystkie wymagania i przepisy dotyczące stosowania na terenie UE. Oznaczenie CE ponadto oznacza, że poziom promieniowania znajduje się poniżej wymaganego poziomu określonego w dyrektywie dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG oraz w dyrektywie R&TTE (1999/5/WE).
Przed rozpoczęciem lektury instrukcji instalacji rozwiązania trailerCam prosimy o przeczytanie Środków ostrożności / Ważnych informacji.