Veiligheidsmaatregelen/belangrijke informatie

Gebruik altijd de juiste stroomadapter voor elk product.
De producten raken beschadigd als ze de verkeerde spanning ontvangen!

Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u begint met het installeren van uw trailerCam-oplossing.

Gebruik de producten niet op de volgende plekken:

Gebruik de producten niet in ziekenhuizen, aangezien ze kunnen interfereren met gevoelige apparatuur.
Gebruik de producten niet aan boord van vliegtuigen, aangezien ze kunnen interfereren met gevoelige apparatuur.
Gebruik de producten niet op een manier die in strijd kan zijn met de integriteit van anderen.

  • Volg altijd de wetten en regels die in uw land van toepassing zijn.
  • Laat geen plastic verpakkingsmateriaal achter in de buurt van kinderen om zo verstikkingsgevaar te voorkomen.
  • Til de camera of de LCD-monitor niet op aan de antenne.
  • Als u meerdere camera’s gebruikt binnen hetzelfde gebied, plaatst u de camera’s op een manier die de signalen toestaan de ontvanger te bereiken vanuit verschillende hoeken.

LUDA Elektronik AB doet afstand van iedere verantwoordelijkheid die kan optreden door misbruik of onjuist gebruik van de producten. Volg altijd de instructies in deze Gebruikershandleiding op.

Gebruik niet tijdens het besturen van uw voertuig!