Styring af kanaler

Ved tryk på en vilkårlig piletast kører skærmen igennem alle kanaler. Efter kanal 4 er der en scanningsindstilling, hvor skærmen skifter mellem kanalerne, der er valgt til gentagelse.