Slik starter du opp

liftCam Pro-systemet er meget lett å håndtere.

  1. Pass på at kameraet og skjermen er forsvarlig festet og koblet til strømkilder. Skjermens røde LED-lampe tennes når skjermen får strøm.
  2. Kameraet vil automatisk slås på når du kobler til strømmen – kameraet har ingen strømbryter.
  3. Du slår på skjermen ved å trykke på og holde den runde strømknappen i omtrent 3 sekunder. Kameraet bør vises automatisk på kanal 1. Se avsnittet ”Legge til et kamera” hvis dette ikke skjer.