Sikkerhetsmessige forholdsregler/viktig informasjon

Bruk alltid riktig strømadapter for hvert enkelt produkt.
Produktene vil skades hvis de tilføres feil spenning!

Les hele brukerveiledningen før du begynner å installere din trailerCam-løsning.

Produktet må ikke brukes på følgende steder:

Ikke bruk produktene på sykehus, da de kan forstyrre sensitivt utstyr.
Ikke bruk produktene ombord i fly, da de kan forstyrre sensitivt utstyr.
Ikke bruk produktene på en måte som kan krenke andres integritet.

  • Følg alltid de lover og regler som gjelder i landet der du bor.
  • Ikke legg plastemballasje i nærheten av barn for å unngå fare for kvelning.
  • Ikke løft kameraet eller LCD-skjermen i antennen.
  • Hvis du bruker flere kameraer innenfor samme område, plasser kameraene på en måte som gjør det mulig for signalene å nå mottakeren fra forskjellige vinkler.

LUDA Elektronik AB frasier seg alt ansvar som kan oppstå fra misbruk eller uriktig bruk av produktene. Følg alltid instruksene i denne brukerveiledningen.

Ikke bruk når du kjører kjøretøyet ditt!