Sikkerhedsanvisninger/vigtig information

Anvend altid den korrekte strømadapter til hvert produkt.
Produkterne beskadiges, hvis de forsynes med den forkerte spænding!

Læs hele brugervejledningen, før du begynder at installere din trailerCam-løsning.

Anvend ikke produkterne på følgende steder:

Anvend ikke produkterne på hospitaler, idet de kan påvirke følsomt udstyr.
Anvend ikke produkterne ombord på fly, idet de kan påvirke følsomt udstyr.
Anvend ikke produkterne på en måde, der kan være et brud på andre personers integritet.

  • Følg altid love og regler, der gælder i dit land.
  • Efterlad ikke plastikemballage i nærheden af børn på grund af risikoen for kvælning.
  • Løft ikke kameraet eller LCD-skærmen ved at holde fast i antennen.
  • Hvis du anvender flere kameraer inden for samme område, skal du anbringe dem på en måde, der lader signalerne nå modtageren fra forskellige vinkler.

LUDA Elektronik AB frasiger sig ethvert ansvar, der hidrører fra misbrug eller forkert anvendelse af produkterne. Følg altid instruktionerne i denne brugervejledning.

Må ikke anvendes under betjening af dit køretøj!