Rozwiązywanie problemów

Celem niniejszego rozdziału jest systematyczne przejście przez wszystkie możliwe błędy, które mogą się pojawić podczas instalacji. Postępuj zgodnie ze schematem poniżej aby zlokalizować Twój problem w instalacji.

Monitor uważa się za włączony jeśli przycisk Włącz/Wyłącz jest podświetlony a wybory menu są widoczne.

Problem Możliwy błąd Działanie naprawcze
Nie ma żadnego obrazu (czarny) Monitor nie jest włączony. Włącz monitor używając przycisku Włącz/Wyłącz (energia)
Monitor nie jest podłączony do zasilania. Uruchom pojazd aby upewnić się, że gniazdo zapalniczki wytwarza energię.
Upewnij się, że ładowarka samochodowa jest włożona do końca do gniazda (czerwona dioda świeci się na ładowarce samochodowej).
Upewnij się że drugi koniec ładowarki samochodowej jest podłączony do monitora.
Dopilnuj, aby przycisk zasilacza samochodowego był wciśnięty.
Brak obrazu (brak sygnału) Nie ma anteny na kamerze. Upewnij się, że czarna antena jest przymocowana z tyłu kamery i że jest mocno przytwierdzona.
Wybrany zły kanał. Wybierz kanał na monitorze.
Kamera jest podłączona do zasilania (dioda podczerwieni świeci się w ciemności), ale wciąż nie odbieram żadnego sygnału. Upewnij się, że antena jest dokładnie podłączona z tyłu kamery, połącz kamerę z monitorem.
Kamera nie ma zasilania (dioda podczerwieni nie świeci się w ciemności). Uruchom pojazd i włącz zasilanie do źródła zasilania.
Źródło zasilania nie ma możliwości dostarczenia wystarczająco energii. Upewnij się, że przeguby są dokładnie złożone. Następnie upewnij się kabel zasilania nie jest uszkodzony lub ściągnięty.
Sygnał nie jest wystarczająco dobry. Ustaw inaczej antenę kamery lub umieść inaczej kamerę.
Czarno-biały obraz Blade kolory lub czarno-biały obraz. W ciemności dioda podczerwieni automatycznie przełączy się na blade kolory. W przypadku kompletnej ciemności obraz zrobi się czarno-biały.