Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwy błąd Działanie naprawcze
 1. Nie widać obrazu z kamery na monitorze
 1. Monitor jest całkowicie ciemny.
 2. Monitor jest ciemny, ale czerwona kontrolka zasilania na monitorze świeci.
 3. Na monitorze wyświetlany jest komunikat „No Signal” (Brak sygnału).
 1. Brak zasilania monitora.
  1. Sprawdź, czy silnik maszyny pracuje i zasila gniazdo.
  2. Sprawdź podłączenie kabla zasilającego do monitora. Jeśli korzystasz z gniazda zapalniczki, czerwona dioda LED na zasilaczu pokazuje, czy zasilacz jest zasilany.
  3. Sprawdź, czy końcówka kabla monitora jest podłączona do końcówki kabla podłączonej do źródła zasilania.
 2. Monitor nie jest włączony. Przytrzymaj okrągły przycisk przez 3 sekundy.
 3. Żadna kamera nie przesyła obrazu na wybranym kanale
  1. Upewnij się, że anteny są przymocowane, odpowiednio, do kamery i monitora.
  2. Przy pomocy przycisków strzałek przełączaj między kanałami, aby odnaleźć kanał, na którym nadaje kamera.
  3. Upewnij się, że kamera jest zasilana. Czerwona dioda LED nad obiektywem kamery świeci, gdy zasilanie jest podłączone.
  4. Spróbuj ponownie sparować kamerę z monitorem (patrz rozdział „Dodawanie kamery”)
  5. Przesuń kamerę bliżej monitora, aby zobaczyć, czy problem jest spowodowany odległością (przejdź do (3) w tym rozdziale).
 1. Monitor emituje piski
 1. Kamera i monitor są za blisko siebie, powodując sprzężenie dźwięku
 1. Oddal kamerę od monitora lub zmniejsz głośność (patrz rozdział „Opcje menu/Głośność”).
 1. Liczba klatek wyświetlanych na sekundę jest niska
 1. Kamera jest za daleko od monitora lub między urządzeniami jest zbyt wiele materiałów tłumiących sygnał.
 1. Zapewnij lepszą drogę dla sygnału między kamerą a monitorem.
  1. Lekko przemieść kamerę lub monitor, aby uzyskać wolną linię widzenia.
  2. Użyj przedłużonej anteny (nr art. 5027).
 1. Obraz jest czarno-biały
 1. Światło pracujące w podczerwieni jest włączone.
 2. Ustawienia kolorów wymagają regulacji.
 1. Światło działające w podczerwieni włącza się w ciemności. Spróbuj zapewnić więcej światła obiektywowi kamery.
 2. Patrz rozdział „Opcje menu/Obraz”.
 1. Nagrywanie nie działa
 1. Brak karty SD w monitorze
 1. Włóż kartę micro SD (patrz rozdziały „Instalacja karty SD” i „Menu/Nagrywanie”).