Problemløsing

Problem Mulig feil Løsning
 1. Jeg kan ikke se kamerabildet på skjermen
 1. Skjermen er helt svart.
 2. Skjermen er svart, men den røde strømindikatoren på skjermen er tent.
 3. Skjermen viser ”No signal”.
 1. Det går ikke strøm til skjermen.
  1. Pass på at maskinens motor kjører og gir strøm til uttaket.
  2. Kontroller strømtilkoblingen til skjermen. Hvis du bruker sigarettadapteren, vil det røde LED-lyset på adapteren angi om det går strøm i adapteren.
  3. Kontroller at skjermens kabelende er koblet til kabelenden som er koblet til strømkilden.
 2. Skjermen er ikke slått på. Trykk på den runde knappen i 3 sekunder.
 3. Det er ikke noe kamera som sender til angitt kanal
  1. Kontroller at antennene er festet til både kameraet og skjermen.
  2. Bruk pilknappene til å gå i sløyfe gjennom kanalene for å finne kanalen som kameraet sender på.
  3. Kontroller at kameraet får strøm. Hvis strømmen er tilkoblet, vil en rød LED-lampe over kameraobjektivet tennes.
  4. Prøv å pare kameraet med skjermen på nytt (se avsnittet ”Legge til et kamera”)
  5. Flytt kameraet nærmere skjermen for å se om avstanden er årsaken til problemet (se (3) i dette avsnittet).
 1. Skjermen gir fra seg en skjærende lyd
 1. Det oppstår akustisk tilbakekobling fordi kameraet og skjermen er plassert for nær hverandre
 1. Flytt kameraet lenger unna skjermen eller senk lydstyrken (se avsnittet ”Menyalternativer/Lydstyrke”).
 1. Bildefrekvensen er lav
 1. Kameraet og skjermen er for langt fra hverandre, eller det er for mye signaldempende materialer mellom dem.
 1. Lag en bedre signalbane mellom kameraet og skjermen.
  1. Flytt litt på kameraet eller skjermen for å få en tydelig synslinje mellom dem.
  2. Bruk den forlengende antennen (art. nr. 5027).
 1. Bildet er svart-hvitt
 1. IR-lampen er på.
 2. Fargeinnstillingene må justeres.
 1. IR slår seg på under mørke forhold. Prøv å få mer lys inn i kameraobjektivet.
 2. Se avsnittet ”Menyalternativer/Bilde”.
 1. Opptaksfunksjonen fungerer ikke
 1. Det er ikke noe SD-kort i skjermen
 1. Sett inn et mikro-SD-kort (se avsnittene ”Installere et SD-kort” og ”Meny/Opptak”.)