Probleemoplossing

Probleem Mogelijke fout Actie
 1. Ik zie het camerabeeld niet op de monitor
 1. De monitor is volledig donker.
 2. De monitor is donker maar het rode lampje op de monitor brandt.
 3. De monitor geeft „Geen signaal” weer.
 1. De monitor is niet voorzien van stroom.
  1. Zorg dat de motor van de machine draait om het stopcontact van stroom te voorzien.
  2. Controleer de stroomvoorziening naar de monitor. Als de sigarettenadapter wordt gebruikt, zal de rode LED op de adapter aanduiden of de adapter van stroom wordt voorzien.
  3. Controleer of de monitorkabel is verbonden met het uiteinde van de kabel die is aangesloten op de voedingsbron.
 2. De monitor is niet ingeschakeld. Druk de ronde knop gedurende 3 seconden in.
 3. Er is geen camera die naar het geselecteerde kanaal zendt
  1. Zorg dat de antennes respectievelijk op de camera en de monitor zijn bevestigd.
  2. Gebruik de pijltoetsen om door de kanalen te scannen om het kanaal te vinden waarop de camera uitzendt.
  3. Zorg dat de camera van stroom wordt voorzien. Een rode LED boven de cameralens zal branden wanneer de stroom is aangesloten.
  4. Probeer de camera nogmaals met de monitor te koppelen (zie de sectie „Een camera toevoegen”)
  5. Plaats de camera dichter bij de monitor om te kijken of het een probleem van afstand is (ga naar (3) in deze sectie).
 1. De monitor maakt een piepend geluid
 1. De camera en monitor bevinden zich te dicht bij elkaar, waardoor audiostoring wordt veroorzaakt
 1. Plaats de camera verder van de monitor of zet het volume lager (zie de sectie „menuopties/volume”).
 1. De beeldsnelheid is laag
 1. De camera en de monitor bevinden zich te ver van elkaar of er bevindt zich te veel verzwakkend materiaal tussen beide.
 1. Creëer een beter signaalpad tussen de camera en de monitor.
  1. Verplaats de camera of de monitor een beetje voor een duidelijke lijn van het zicht.
  2. Gebruik de verlengde antenne (art.nr. 5027).
 1. Het beeld is zwart-wit
 1. De IR-lamp brandt.
 2. De kleurinstellingen dienen te worden aangepast.
 1. De IR schakelt in bij donkere omstandigheden. Probeer voor meer licht in de cameralens te zorgen.
 2. Zie de sectie „Menuopties/beeld”.
 1. De opname werkt niet
 1. Er bevindt zich geen SD-kaart in de monitor
 1. Plaats een micro-SD-kaart (raadpleeg de sectie „Plaatsen van een SD-kaart” en „Menu/opnemen”).