Planowanie umiejscowienia kamery i monitora

Ilustracja powyżej przedstawia przykładowy montaż kamery i monitora. Z uwagi na długość kabla zasilającego kamery, kamerę należy umieścić w odległości maksymalnie 3 metrów od odpowiedniego źródła zasilania. Źródłem zasilania jest często źródło zasilania świateł przyczepy. Kabel zasilający monitora ma 3 m długości.

W linii wzroku bez przeszkód zasięg współpracy kamery i monitora wynosi do 150 m. Jednakże, wszystkie pojazdy są różne, dlatego proszę wypróbować jakość sygnału przed zamocowaniem komponentów na stałe.

Informacja

Sygnał o częstotliwości 2,4 GHz są wysyłane jako fale radiowe. Fale przenikają przez większość obiektów lub odbijają się od nich. Jednakże sygnał traci moc z każdą przeszkodą (okna, ściany itp.) przez który musi przeniknąć. Przenikając przez metal moc sygnału zmniejszy się zdecydowanie.