Alle innlegg av luda

Problemløsing

Hensikten med dette kapitlet er å systematisk gå gjennom alle mulige feil som kan ha inntruffet i løpet av installasjonen. Følg fremstillingen nedenfor for å finne problemet med din installasjon.

Skjermen blir ansett for å fungere hvis På/Av-knappen lyser, og menyvalgene vises.

Problem Mulig feil Løsning
Ikke noe bilde i det hele tatt (svart) Skjermen er ikke skrudd på. Skru på skjermen med På/Av-knappen (strøm).
Skjermen er ikke koblet til strømforsyningen. Start bilen for å forsikre deg om at sigarettenneruttaket leverer strøm.
Forsikre deg om at sigarettadapteren er skjøvet helt inn i uttaket (den røde LED-lampen på sigarettadapteren lyser).
Sørg for at den andre enden av sigarettadapteren er koblet til skjermen.
Sørg for at sigarettadapterknappen er trykket inn.
Ikke noe bilde (intet signal) Ingen antenne på kameraet. Sørg for at den svarte antennen er montert på baksiden av kameraet og at den er godt festet.
Feil kanal er valgt. Velg kanal på skjermen.
Kameraet får strøm (IRLED-ene lyser i mørket), men du mottar fortsatt ikke noe signal. Sørg for at antennen er skikkelig festet til baksiden av kameraet, og par kameraet og skjermen.
Kameraet mottar ikke strøm (IR-LED-ene lyser ikke i mørket). Start bilen og skru på strømmen til traileren.
Strømkilden kan ikke levere nok strøm. Sørg for at skjøtene er ordentlig satt sammen. Kontroller videre at strømkabelen ikke er brukket eller klemt.
Signalet er ikke godt nok. Vinkle kameraets antenne på en annen måte eller plasser kameraet på en annen måte.
Svart-hvitt-bilde Bleke farger eller svart-hvitt-bilde. I mørke omgivelser skrus IR-LED-ene automatisk på og dette fører til bleke farger. I helt mørke omgivelser blir bildet svart-hvitt.

OSS

 1. Er signalet mellom kameraet og mottakeren kryptert?
  Ja.
 2. Hva betyr en uhindret ”synslinje” ?
  En uhindret synslinje betyr at ingen gjenstander (vegger, trær etc.) finnes mellom kameraet og mottakeren. Metall svekker signalet vesentlig.
 3. Hvorfor blir signalkvaliteten dårligere når kameraet eller LCD-skjermen er i bevegelse?
  Under kjøring kan det oppstå noe forstyrrelser i bildet. Dette skyldes at signalet til mottakeren kontinuerlig overføres fra forskjellige vinkler. Dette regnes som normalt ved sending i et trådløst nettverk.
 4. Er kameraet vannbestandig?
  Kameraet i din trailerCam-løsning klassifiseres som IP66. Dette betyr at kameraet er godt beskyttet mot støv og fuktighet. Det kan plasseres utendørs når det regner eller i fuktige omgivelser.
 5. Kan jeg høre lyd fra kameraet?
  Nei, kameraet har ikke en mikrofon.
 6. Hva gjør jeg hvis LCD-skjermen har har dårlige mottaksforhold?
  Begynn med å lese gjennom feilsøkingskapitlet. Forbigående forstyrrelser ansees som normalt ved trådløs overføring.
 7. Flere spørsmål?
  Besøk gjerne nettsiden vår http://www.ludaelektronik.com eller kontakt din lokale salgsrepresentant.

Bruke ekstra kameraer

Du kan bruke inntil 3 ekstra kameraer med din trailerCam-løsning. Vi anbefaler at du parer kameraet med skjermen før du monterer den på maskinen din.

Pare kameraet og skjermen

 1. Koble kameraet til en strømkilde i henhold til instruksjonene på side 7.
 2. Klikk PARE/KL-knappen og gå til kanalen hvor du ønsker å installere kameraet ditt.
 3. Trykk og hold inne PARE/KL-knappen til tallene begynner å telle ned.
 4. Innenfor de 60 sekundene med nedtelling, trykk og hold inne knappen på baksiden av kameraet til teksten ”LAGRE DATA” vises.
 5. Monter kameraet i ønsket posisjon etter at du har sørget for at signalstyrken er god nok.

Veksle mellom kameraer på skjermen

Trykk PARE/KL

Installasjon av kameraet

Når du installerer kameraet, spesielt når du prøver ut riktig plassering av kameraet, anbefaler vi å få hjelp fra en annen person. En person holder kameraet på plass mens den andre ser på skjermen til man oppnår riktig vinkel.

Informasjon

Noen ganger er ikke strømkilden sterk nok til å forsyne kameraet med nok strøm. Hvis du opplever dette, anbefaler vi at du prøver en annen strømkilde.
Gå til feilsøkingskapitlet dersom det oppstår problemer med installeringen.

Installasjon av skjermen

 1. Monter skjermfoten i traileren og fest skjermen. Sørg for at alt er riktig montert og stødig.
 2. Koble sigarettadapteren til sigarettenneruttaket (6-24 V) og til skjermens strømtilkobling. Du kan også koble til skjermen direkte ved å bruke den alternative kabelen.
 3. Slå på tenningen for å skru på skjermen. Dersom den ikke starter automatisk, trykk på strømknappen. Siden kameraet ikke er installert ennå, vil det ikke vises noe bilde på skjermen på dette tidspunktet.
 4. Skru av skjermen og fortsett med installasjonen av kameraet.

Planlegge plasseringen av kameraet & skjermen

Illustrasjonen ovenfor er et eksempel på hvordan du kan montere kameraet og skjermen. På grunn av lengden på kameraets strømkabel, bør kameraet plasseres maks 3 meter unna en egnet strømkilde. Strømkilden er ofte trailerens lyskilde. Skjermens strømledning er 3 m lang.

I uhindret synslinje er rekkevidden mellom kameraet og skjermen inntil 150 m. Imidlertid er alle kjøretøy forskjellige, så vennligst test signalkvaliteten før endelig montering av delene.

Informasjon

2,4 GHz-frekvenssignalet sendes ut som radiobølger i luften. Bølgene trenger gjennom de fleste gjenstander eller går rundt dem. Signalene mister imidlertid styrke ved alle hindringer (vinduer, dører etc.) de må trenge gjennom. Forsøk på å trenge gjennom metall vil vesentlig redusere signalstyrken.

Skjermfunksjonene og -deler

For meny på/av, klikk ”MENY”

Trinn opp/ned i menyen, klikk på pil opp/pil ned

Aktiver distansereferanselinjene mens du rygger ved å klikke på symbolet under pil ned

Skru på, trykk og hold nede knappen nederst på venstre side

Skift kanal ved å trykke på PARE/KL

Par kameraet ved å trykke og holde inne PARE/KL, se kapittelet Bruke ekstra kameraer

Meny

 • Contrast (Kontrast)
 • Brightness (Lysstyrke)
 • Saturation (Metning)
 • Language (Språk)
 • Reset (Nullstill)
  • Yes/No (Ja/Nei)

Kamerafunksjonene og -deler

Kameraet kan vinkles i forskjellige posisjoner, avhengig av hvor det skal monteres. Løsne og/eller flytt justeringsskruene til kameraet står i ønsket vinkel. Det kan monteres på alle steder som har tilgang til en strømkilde innen en avstand på 3 m.

Dette følger med i boksen til din trailerCam 5D

Følgende produkter er inkludert i din trailerCam 5D-løsning:

1x kamera (art. nr. 2006)
1x skjerm (art. nr. 3006)
2 x liten antenne (art. nr. 5019)
1 x sugefeste for skjerm til frontrute (art. nr. 7015)
1 x 12 V kjøretøysadapter for skjerm (art. nr. 6034)
1 x Direkte strømkabelsett for skjerm (art. nr. 6035)

Kontroller at alle produktene følger med i pakken din.

På de etterfølgende sidene vil vi forklare noen av de inkluderte delene mer i detalj.

Sikkerhetsmessige forholdsregler/viktig informasjon

Bruk alltid riktig strømadapter for hvert enkelt produkt.
Produktene vil skades hvis de tilføres feil spenning!

Les hele brukerveiledningen før du begynner å installere din trailerCam-løsning.

Produktet må ikke brukes på følgende steder:

Ikke bruk produktene på sykehus, da de kan forstyrre sensitivt utstyr.
Ikke bruk produktene ombord i fly, da de kan forstyrre sensitivt utstyr.
Ikke bruk produktene på en måte som kan krenke andres integritet.

 • Følg alltid de lover og regler som gjelder i landet der du bor.
 • Ikke legg plastemballasje i nærheten av barn for å unngå fare for kvelning.
 • Ikke løft kameraet eller LCD-skjermen i antennen.
 • Hvis du bruker flere kameraer innenfor samme område, plasser kameraene på en måte som gjør det mulig for signalene å nå mottakeren fra forskjellige vinkler.

LUDA Elektronik AB frasier seg alt ansvar som kan oppstå fra misbruk eller uriktig bruk av produktene. Følg alltid instruksene i denne brukerveiledningen.

Ikke bruk når du kjører kjøretøyet ditt!