Menyalternativer

Åpne menyen ved å trykke på den runde knappen. MERK: Ikke hold knappen – dette vil slå av skjermen.

mC-menu

Åtte menykategorier vises, der det aktive ikonet er merket med hvit farge. Bruk pilene til å navigere mellom kategoriene. Velg kategori ved å trykke på firkantknappen. Trykk på den runde knappen for å gå ut av en kategori eller lukke menyen.

Noen kategorier har underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Lydstyrke

mC-sound

Bruk pilknappene til å endre lydstyrken.

Bilde

mC-colour

Denne kategorien har tre underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Lysstyrke

Bruk pilknappene til å gjøre bildet lysere eller mørkere.

Kontrast

Bruk pilknappene til å endre kontrasten mellom lyse og mørke områder.

Farge

Bruk pilknappene til å endre fargemetningen. En lav verdi gir et svart-hvitt bilde.

Speilvendt/opp-ned

mC-mirror

Denne kategorien angir hvordan kamerabildet vises på skjermen. Du kan speile bildet, vende det opp-ned, eller begge deler.

Opptak

mC-recording

Pass på at det er installert et mikro-SD-kort i skjermen hvis du vil ta opp video på kanalen du har valgt.

Denne kategorien har tre underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Opptak på/av

Skru på bryteren for stoppe og starte opptaket. Opptaket starter når bryteren er grønn og en liten blå firkant vises øverst i bildet. MERK: Systemet varsler ikke hvis et SD-kort ikke er installert!

Overskrive gamle filer

Skru på denne bryteren for å la skjermen overskrive de eldste filene når SD-kortet er fullt.

Formater SD-kort

Skru på denne bryteren for å formatere SD-kortet. MERK: Alle filer vil gå tapt!

Gjennomsløyfinginnstillinger

mC-loop

Her kan du velge hvilke kanaler som skjermen skal gå i sløyfe gjennom (se avsnittet ”Gå gjennom kanalene”). Bruk pilknappene til å skru på bryteren. Den grønne bryteren angir at denne kanalen er med.

Tidsikonet angir intervallet før neste kanal vises i sekunder. Bruk pilknappene til å øke eller redusere intervallet.

System

mC-settings

Denne kategorien har tre underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Tid

Her kan du stille inn dato og tid for systemet. Bla gjennom numrene med firkantknappen og bruk pilene til endre verdiene.

Fargesystem

Her kan du angi om videoformatet skal være PAL eller NTSC. Bruk pilene til å veksle mellom de to formatene.

Automatisk lysdemper

Skru på denne bryteren for å aktivere nattmodus, hvor skjermen blir mørkere etter 5 sekunder i mørke omgivelser.

Ryggeavstand

Skru på denne bryteren for å aktivere ryggeavstandsindikatorene til kanal 4. Merk at disse kun kan brukes med kanal 4.

Spill av

mC-play

Her kan du se filene du har tatt opp på SD-kortet. Dersom det ikke er noe SD-kort, vil dobbelskjermmodus vises i stedet.

Legg til kamera

mC-addbutton

Her kan du legge et kamera til systemet.

MERK: Pass på at du har valgt hvilken kanal kameraet skal legges til før du velger denne kategorien. Se øverst til venstre på skjermen.

Se avsnittet ”Legge til et kamera” ovenfor for flere anvisninger.