Menuopties

Door op de ronde knop te drukken krijgt u toegang tot het menu. OPMERKING: Niet ingedrukt houden – hierdoor zal de monitor uitschakelen.

mC-menu

De acht menucategorieën zullen worden getoond en het actieve pictogram wordt wit aangeduid. Gebruik de pijlen om tussen de catergorieën te navigeren. Selecteer categorie door op de vierkante knop te drukken. Om een categorie of het menu at te sluiten, druk op de ronde knop.

Sommige categorieën hebben een subcategorie. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Volume

mC-sound

Gebruik de pijltoetsen om het volume aan te passen.

Beeld

mC-colour

Deze categorie heeft drie subcategorieën. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Helderheid

Gebruik de pijltoetsen om het beeld helderder of donkerder te maken.

Contrast

Gebruik de pijltoetsen om het contrast tussen lichte en donkere gebieden aan te passen.

Kleur

Gebruik de pijltoetsen om de kleurverzadiging aan te passen. Een lage waarde zorgt voor een zwart-witbeeld.

Spiegelen/omdraaien

mC-mirror

Met deze categorie wordt ingesteld hoe het camerabeeld op de monitor wordt weergegeven. U kunt het beeld spiegelen, ondersteboven draaien of beide.

Opnemen

mC-recording

Als u op het huidige kanaal video wilt opnemen, zorg dan eerst dat er een micro-SD-kaart in de monitor is geplaatst.

Deze categorie heeft drie subcategorieën. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Opnemen aan/uit

Druk op de schakelaar om de opname te starten en te stoppen. De opname is gestart wanneer de schakelaar groen is en een klein blauw vierkantje bovenin het beeld wordt weergegeven. OPMERKING: Het systeem geeft geen waarschuwing als er geen SD-kaart is geplaatst!

Oude bestanden overschrijven

Druk op de schakelaar om de monitor de oudste bestanden te laten overschrijven wanneer de SD-kaart vol is.

SD-kaart formatteren

Schakel deze schakelaar om de SD-kaart te formatteren. OPMERKING: Alle bestanden worden hierdoor gewist!

Loopinstellingen

mC-loop

Hier kunt u selecteren welke kanalen moeten worden opgenomen voor kanaallooping (raadpleeg de sectie „Navigeren van de kanalen”). Gebruik de pijltoetsen om de schakelaar te schakelen. De groene schakelaar geeft aan dat dit kanaal is inbegrepen.

Het tijdpictogram stelt het interval waarmee het volgende kanaal wordt getoond in seconden in. Gebruik de pijltoetsen om het interval te verhogen of te verlagen.

Systeem

mC-settings

Deze categorie heeft drie subcategorieën. Gebruik de pijltoetsen om tussen de subcategorieën te navigeren en selecteer met de vierkante knop. Om een subcategorie af te sluiten, druk nogmaals op de vierkante knop.

Tijd

Hier kunt u de datum en tijd van het systeem instellen. Ga met de vierkante knop naar de nummers en gebruik de pijltjes om de waarden te wijzigen.

Kleursysteem

Hier kunt u instellen of de video het PAL- of het NTSC-format heeft. Gebruik de pijltjes om tussen de twee formats te schakelen.

Automatische dimmer

Schakel deze schakelaar zodat de monitor naar de nachtstand kan overschakelen en donkerder kan worden na 5 seconden in een donkere omgeving.

Steunafstand

Schakel deze schakelaar om de steunafstandindicatoren op kanaal 4 in te schakelen. Houd er rekening mee dat deze alleen kunnen worden gebruikt met kanaal 4.

Afspelen

mC-play

Hier kunt u uw opgenomen bestanden op de SD-kaart bekijken. Als er geen SD-kaart is geplaatst, toont deze keuze de dubbele schermstand.

Camera toevoegen

mC-addbutton

Hier kunt u een camera aan het systeem toevoegen.

OPMERKING: Voordat u deze categorie selecteert, zorg dan dat u het kanaal heeft geselecteerd waarop de camera moet worden toegevoegd. Zie de linkerbovenhoek van de monitor.

Raadpleeg de sectie „Een camera toevoegen” hierboven voor verdere instructies.