Menuindstillinger

Du kan få adgang til menuen ved at trykke på den runde knap. BEMÆRK: Tryk ikke på knappen, og hold den ikke nede – det slukker skærmen.

mC-menu

De otte menukategorier vises, og det aktive ikon indikeres med hvidt. Anvend pilene til at navigere mellem kategorierne. Vælg kategori ved at trykke på den firkantede knap. For at navigere ud af en kategori eller lukke en menu skal du trykke på den runde knap.

Nogle kategorier har underkategorier. Anvend piletasterne til at navigere mellem underkategorierne, og vælg med den firkantede knap. For at navigere ud af en underkategori skal du trykke på den firkantede knap igen.

Lydstyrke

mC-sound

Anvend piletasterne til at ændre lydstyrken.

Billede

mC-colour

Denne kategori har tre underkategorier. Anvend piletasterne til at navigere mellem underkategorierne, og vælg med den firkantede knap. For at navigere ud af en underkategori skal du trykke på den firkantede knap igen.

Lysstyrke

Anvend piletasterne til at gøre billedet lysere eller mørkere.

Kontrast

Anvend piletasterne til at ændre kontrasten mellem lyse og mørke områder.

Farve

Anvend piletasterne til at ændre farvemætningen. En lav værdi giver et sort/hvidt billede.

Spejl/vending

mC-mirror

Denne kategori indstiller måden, hvorpå billedet vises på skærmen. Du kan spejlvende billedet, vende det på hovedet eller gøre begge dele.

Optag

mC-recording

Hvis du ønsker at optage video på den aktuelle kanal, skal du først sørge for, at der er et micro-SD-kort installeret i skærmen.

Denne kategori har tre underkategorier. Anvend piletasterne til at navigere mellem underkategorierne, og vælg med den firkantede knap. For at navigere ud af en underkategori skal du trykke på den firkantede knap igen.

Optagelse til/fra

For at starte og stoppe optagelsen skal du trykke på kontakten. Optagelsen starter, når kontakten er grøn, og der er en lille blå firkant øverst på billedet. BEMÆRK: Systemet advarer dig ikke, hvis der ikke er installeret et SD-kort!

Overskriv gamle filer

Tryk på denne kontakt, så skærmen kan overskrive de ældste filer, når SD-kortet er fuldt.

Formatér SD-kort

Tryk på denne kontakt for at formatere SD-kortet. BEMÆRK: Alle filer slettes i processen!

Indstillinger for gentagelse

mC-loop

Her kan du vælge, hvilke kanaler der skal tages med i gentagelsen af kanaler (se afsnittet ”Navigation i kanaler”). Anvend piletasterne til at trykke på kontakten. Den grønne kontakt indikerer, at kanalen er taget med.

Tidsikonet indstiller intervallet for sekunder før visning af næste kanal. Anvend piletasterne til at øge eller mindske intervallet.

System

mC-settings

Denne kategori har tre underkategorier. Anvend piletasterne til at navigere mellem underkategorierne, og vælg med den firkantede knap. For at navigere ud af en underkategori skal du trykke på den firkantede knap igen.

Tid

Her kan du indstille dato og tid for systemet. Gå trinvist gennem numrene med den firkantede knap, og anvend pilene til at ændre værdierne.

Farvesystem

Her kan du indstille, om videoen skal være i formatet PAL eller NTSC. Anvend pilene til at skifte mellem de to formater.

Automatisk lysdæmpning

Tryk på denne kontakt for at få skærmen over i aftentilstand og blive mørkere efter 5 sekunder i mørke omgivelser.

Fast afstand

Tryk på denne kontakt for at aktivere indikatorerne for fast afstand på kanal 4. Bemærk, at disse kun kan anvendes på kanal 4.

Afspil

mC-play

Her kan du få vist dine optagede filer på SD-kortet. Hvis der ikke er noget SD-kort, viser dette valg indstillingen for dobbeltskærm.

Tilføj kamera

mC-addbutton

Her kan du føje et kamera til systemet.

BEMÆRK: Før du vælger denne kategori, skal du sørge for at have valgt den kanal, som kameraet skal føjes til. Se øverste venstre hjørne af skærmen.

Se afsnittet ”Tilføjelse af kamera” ovenfor for yderligere oplysninger.