Installering

Skjerm

Velg riktig strømkabel i samsvar med hvordan skjermen skal hente strøm, og koble den til skjermkabelen.

Dersom skjermen skal hente strøm direkte fra bilens strømsystem, kobler du den sorte ledningen til bakken og den røde ledningen til strømsystemets pluss-pol. Når den hvite ledningen kobles til reservelysets pluss-ledning, bytter skjermen automatisk til kanal 4 når reservelyset slås på. Det er ikke nødvendig å koble til den hvite ledningen hvis denne funksjonen ikke skal brukes.

Hvis skjermen skal hente strøm via 12 V strømuttaket/sigarettuttaket, setter du adapteren inn i uttaket.

Fest det vifteformede skjermstativet til gaffeltrucken, og fest deretter skjermen til stativet.

mC-monitor-installation

Kamera

Hvis kameraet skal brukes med et FlexiPack-batteri, fester du den medfølgende magneten til kameraarmen. Pass på at skruene ikke stikker ut fra den magnetiske overflaten. Koble kameraet til FlexiPack-batteriet, og plasser kameraet og batteriet på tiltenkt sted. MERK: FlexiPack vil øyeblikkelig begynne å gi strøm til kameraet når det kobles til. Hvis du lar batteriet være tilkoblet når det ikke er i bruk, vil det bli utladet.

Hvis kameraet skal hente strøm direkte fra bilens strømsystem, fester du kameraarmen forsvarlig på den tiltenkte plasseringen. Bruk kameraets skjøtekabel og koble den sorte ledningen til bakken og den røde ledningen til strømsystemets pluss-pol.